Otwarcie Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza