Jak z sukcesem przeprowadzić kampanię samorządową – nowy program Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza adresowany do samorządowców!

Program stanowi kompendium wiedzy o uwarunkowaniach prowadzenia kampanii wyborczej przez osoby startujące w wyborach samorządowych po raz pierwszy lub kolejny. Jego konstrukcja, obok wspomnianej wiedzy, zawiera także praktyczne instrumentarium dot. budowania wizerunku, wystąpień publicznych oraz występów medialnych. Program jest adresowany do osób, które mają potrzebę wprowadzenia w temat samorządowej kampanii wyborczej lub chcą uporządkować wiedzę w tym zakresie, przy założeniu aktualizacji uwarunkowań kampanii w 2024 roku, a także tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie kompetencji prowadzenia debat i wystąpień publicznych oraz wykorzystywania mediów społecznościowych w kampanii.

Idea samorządowa, którą reprezentował prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, jest istotnym elementem naszego programu. Zależy nam na podkreśleniu jej znaczenia jako inspiracji dla wszystkich osób, które chcą działać na rzecz społeczności lokalnych poprzez udział w wyborach samorządowych.

Program, który oferujemy, ma za zadanie nie tylko dostarczyć praktycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do prowadzenia kampanii wyborczej, ale również promować wartości i ideały, które były bliskie działaniu Pawła Adamowicza. Dążymy do tego, aby uczestnicy programu nie tylko zdobywali umiejętności potrzebne do skutecznego startu w wyborach, ale również byli inspiracją dla innych w dążeniu do tworzenia lepszych i bardziej demokratycznych społeczności lokalnych, na wzór tego, co reprezentował swoją postawą prezydent Gdańska.

Cel:

  1. Zaznajomienie uczestników z uwarunkowaniami formalnymi, politycznymi oraz społecznymi zadań samorządu terytorialnego w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych;
  2. Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz rozwinięcie umiejętności dot. zarządzania wizerunkiem i prowadzenia kampanii wyborczej w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych;
  3. Przygotowanie uczestników do udziału w debacie publicznej oraz debacie medialnej.

Czas trwania: 40 godzin

Forma: hybrydowa 24 godziny online 16 godzin stacjonarnie

Cena: 2850 zł

Program:

  1. Diagnoza potrzeb społecznych i narzędzia dialogu społecznego – 4h
  2. Budowanie i zarządzanie wizerunkiem w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych – 12h
  3. Formalne aspekty wyborów samorządowych – 4h
  4. Program wyborczy a możliwości oraz zadania ustawowe i zlecone samorządu terytorialnego – 4h
  5. Prowadzenie debat i sporów publicznych (warsztat stacjonarny) – 8h

Wystąpienia medialne (warsztat w studio) – 8h

Daty zjazdów:
1.⁠ ⁠27-28.01 zjazd online
2.⁠ ⁠3-4.02 zjazd online
3.⁠ ⁠10-11.02 zjazd stacjonarny w Gdyni