Karolina

Aktywność w samorządzie studenckim jest dla mnie sposobem na włączenie się w kształtowanie rzeczywistości wokół mnie. Studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza - studia obywatelskie wyposażają w praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu moich obowiązków: umiejętności budowania relacji, sztuki wystąpień publicznych i współpracy z mediami. To także doskonałe rozszerzenie standardowego kursu akademickiego, uczenie się od praktyków i tworzenia ogólnopolskiej społeczności słuchaczy studium.

Nikodem

Zmiany klimatyczne zdefiniują wyzwania, przed którymi stanie cały świat. Przyszedł czas, że wszyscy musimy wziąć sprawy w swoje ręce. W trakcie swoich podróży widziałam, jak ważny jest to temat. Studia podyplomowe MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną w Unii Europejskiej w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwalają szerzej spojrzeć na te wyzwania. Poziom programu oraz jego społeczność daje możliwość rozwoju nie tylko biznesowego ale i osobistego. Wszyscy jesteśmy na różnych etapach naszego rozwoju i pochodzimy z różnych środowisk, a właśnie ta mieszanka wysoce zmotywowanych jednostek sprawia, że doświadczenie MBA jest tak wyjątkowe.

Alicja

Klimat się zmienia, a wraz z nim zmianie ulegają wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa i gospodarki. Innowacyjne studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza na kierunku klimat i środowisko są odpowiedzią na te zmiany, w której chcę wziąć udział. Społeczność praktyków, rozwiązywanie konkretnych problemów, budowanie ogólnopolskiej sieci relacji - na to czekam!

Paweł

Zawsze interesowały mnie kwestie bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim – bezpieczeństwa cyfrowego. W dzisiejszym świecie zagrożenia w wirtualnym świecie są ważnym wyzwaniem. Uczestnictwo w studiach podyplomowych organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza daje możliwość uczenia się od praktyków i pozyskanie najaktualniejszej wiedzy, która przełoży się na podniesienie moich kompetencji na rynku pracy.

Daria

Program Przywództwa Społecznego, który jest uzupełnieniem kształcenia w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza, da mi wszechstronny trening potrzebny liderom zmiany. Ciekawią mnie zajęcia m.in. z psychologii przywództwa, trendów społecznych, wystąpień publicznych, które będą prowadzone w indywidualnym trybie przez autorytety samorządowe, pozarządowe i biznesowe.

Andrzej

Studia podyplomowe współpraca międzynarodowa samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwolą mi lepiej realizować obowiązki radnego. Taka forma kształcenia w przystępnej i sprawnej formie poszerza wiedzę potrzebną w codziennej pracy. Czerpanie z doświadczeń wspólnot międzynarodowych i przenoszenie ich na lokalny grunt jest dobrą inspiracją do pozytywnych zmian.

Wybierz swój kierunek

Klimat i środowisko

Zmiany klimatyczne coraz bardziej wpływają na naszą codzienność. Ochrona środowiska zajmuje już nie tylko działaczy społecznych i naukowców, ale też państwa, samorządy i przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Wreszcie zaczynamy dbać o otaczający nas świat i ekosystem w kontekście naszej pracy oraz jakości życia. Chcemy wiedzieć o nim więcej.

Studia Obywatelskie

Co może zrobić każdy obywatel, by budować państwo praca? Jak budować demokratyczne instytucje z udziałem nas wszystkich? Jak funkcjonuje dziś państwo i jego demokratyczne idee? Jaka jest rola instytucji społeczeństwa obywatelskiego? Wreszcie jaki wpływ mają na nas w tym kontekście media? Studia Obywatelskie przynoszą na nie odpowiedź.

Współpraca międzynarodowa samorządów

Samorządy ale także korporacje i duże organizacje pozarządowe są aktywne na polu współpracy międzynarodowej. Tworzymy pierwszą w Polsce szansę wszechstronnego przygotowania pracowników odpowiedzialnych za ten proces

Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej państwa. Powiększa się ilość uczestników współpracy między krajami i rośnie rola samorządów. Ich działania międzynarodowe, czyli paradyplomację powierza się wyspecjalizowanym urzędnikom. Tylko skąd ich wziąć?

Większość ankietowanych samorządów nie posiada strategicznego dokumentu priorytetów współpracy międzynarodowej. Tłumaczą to niewystarczającą ilością środków finansowych i brakiem wykwalifikowanych pracowników. Studia podyplomowe Współpraca międzynarodowa samorządów wychodzą naprzeciw tym problemom.

Organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe

  • W przygotowaniu.

Studia MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną

Zmiany klimatu i ich wpływ na nasze życie oraz związana z nimi rosnąca rola sposobów pozyskiwania i przesyłania energii – to obszary, który stają się priorytetowe dla rozwoju nowoczesnego państwa, samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Są też kluczowe dla polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Każda szanująca się instytucja powinna mieć pracowników przygotowanych do wdrażania zasad Zielonego Ładu w praktyce

Jakie są zatem trendy w aktywności podmiotów państwowych oraz pozarządowych w tych obszarach? Jak się w nich odnaleźć i nimi zarządzać? Odpowiedź przynoszą pierwsze na polskim rynku edukacyjnym studia podyplomowe (MBA) na kierunku MBA – Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną.

Studia MBA Bezpieczeństwo w sektorze publicznym

W przygotowaniu

  • Uruchomienie rekrutacji na studia – czerwiec-lipiec 2021 r.
  • Planowane uruchomienie studiów – październik-grudzień 2021 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani programem prosimy o wypełnienie FORMULARZA kontaktowego. Poinformujemy Państwa o rozpoczęciu rekrutacji oraz szczegółowych ustaleniach dotyczących studiów.

Studia MBA leadership – civil society

  • W przygotowaniu

Program Przywództwa Społecznego (Program indywidualnego tutoringu)

Program indywidualnego tutoringu (Program Przywództwa Społecznego) – został opracowany z myślą o kształceniu i wspieraniu liderów zmiany społecznej w indywidualnym trybie pracy z najlepszymi ekspertami w Polsce. Program oparty jest na doświadczeniach najlepszych tego typu programów na świecie. Wyłonieni w konkursie uczestnicy programu dostaną możliwość wszechstronnego treningu (psychologia przywództwa, media społecznościowe, trendy społeczne, nauka wystąpień itd.).

Do współpracy przy realizacji programu zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin życia samorządowego, pozarządowego oraz biznesowego. W ramach planowanej do uruchomienia ścieżki zostanie powołany – przy udziale Studium Obywatelskiego Pawła Kowala i Jacka Santorskiego – Program Przywództwa Społecznego. W jego ramach uczestnicy będą mieli zaplanowane 4 zjazdy oraz 8 spotkań z mentorem. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

  • Przechodzenie od misji i wizji do planowania i realizacji strategii – nowoczesny projekt management;
  • Ja i mój profil – autorefleksja na bazie modelu Oldham Morris;
  • Polityka w nowoczesnym świecie – trendy i dyskusje o przyszłości;
  • Modele przywództwa;

Nowe technologie i osiągnięcia psychologii społecznej w diagnozie i monitorowaniu procesów społecznych

Kontakt

Fundacja Gdańska

ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
NIP: 5832627491
REGON: 191804530
KRS: 0000052463

Wyślij nam wiadomość!

0 + 4 = ?