Karolina

Aktywność w samorządzie studenckim jest dla mnie sposobem na włączenie się w kształtowanie rzeczywistości wokół mnie. Studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza - studia obywatelskie wyposażają w praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu moich obowiązków: umiejętności budowania relacji, sztuki wystąpień publicznych i współpracy z mediami. To także doskonałe rozszerzenie standardowego kursu akademickiego, uczenie się od praktyków i tworzenia ogólnopolskiej społeczności słuchaczy studium.

Nikodem

Zmiany klimatyczne zdefiniują wyzwania, przed którymi stanie cały świat. Przyszedł czas, że wszyscy musimy wziąć sprawy w swoje ręce. W trakcie swoich podróży widziałam, jak ważny jest to temat. Studia podyplomowe MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną w Unii Europejskiej w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwalają szerzej spojrzeć na te wyzwania. Poziom programu oraz jego społeczność daje możliwość rozwoju nie tylko biznesowego ale i osobistego. Wszyscy jesteśmy na różnych etapach naszego rozwoju i pochodzimy z różnych środowisk, a właśnie ta mieszanka wysoce zmotywowanych jednostek sprawia, że doświadczenie MBA jest tak wyjątkowe.

Alicja

Klimat się zmienia, a wraz z nim zmianie ulegają wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa i gospodarki. Innowacyjne studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza na kierunku klimat i środowisko są odpowiedzią na te zmiany, w której chcę wziąć udział. Społeczność praktyków, rozwiązywanie konkretnych problemów, budowanie ogólnopolskiej sieci relacji - na to czekam!

Paweł

Zawsze interesowały mnie kwestie bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim – bezpieczeństwa cyfrowego. W dzisiejszym świecie zagrożenia w wirtualnym świecie są ważnym wyzwaniem. Uczestnictwo w studiach podyplomowych organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza daje możliwość uczenia się od praktyków i pozyskanie najaktualniejszej wiedzy, która przełoży się na podniesienie moich kompetencji na rynku pracy.

Daria

Program Przywództwa Społecznego, który jest uzupełnieniem kształcenia w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza, da mi wszechstronny trening potrzebny liderom zmiany. Ciekawią mnie zajęcia m.in. z psychologii przywództwa, trendów społecznych, wystąpień publicznych, które będą prowadzone w indywidualnym trybie przez autorytety samorządowe, pozarządowe i biznesowe.

Andrzej

Studia podyplomowe współpraca międzynarodowa samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwolą mi lepiej realizować obowiązki radnego. Taka forma kształcenia w przystępnej i sprawnej formie poszerza wiedzę potrzebną w codziennej pracy. Czerpanie z doświadczeń wspólnot międzynarodowych i przenoszenie ich na lokalny grunt jest dobrą inspiracją do pozytywnych zmian.

Wybierz swój kierunek

Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną

Zmiany klimatu dla rozwoju nowoczesnego państwa, współczesnych samorządów, organizacji pozarządowych i firm czynią priorytetowymi nie tylko zagadnienia pozyskiwania i przesyłania energii. Konieczne jest również poszukiwanie rozwiązań problemów oddziałujących na życie społeczne. Zagadnienia te również pozostają kluczowe dla polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Odpowiedź na te wyzwania przynoszą pierwsze na polskim rynku edukacyjnym studia MBA – ZARZĄDZANIE POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ I KLIMATYCZNĄ.

– Studia prowadzone są we współpracy z Collegium Civitas.

– Studiami kieruję Wojciech Jakóbik, uznany ekspert w dziedzinie polityki energetycznej.

– Każda firma oraz każdy samorząd i organizacja powinna mieć pracowników przygotowanych do wdrażania w praktyce zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze studia pozwolą im zdobyć oczekiwane kompetencje i poznać najnowsze trendy w zarządzaniu politykę energetyczną oraz klimatyczną.

Studia MBA Dyplomacja

  • Studia trwają 3 semestry
  • Studia obejmują 305 godzin zajęć
  • 80% zajęć realizowanych jest online, 20% stacjonarnie.
  • Promocyjna cena studiów to 12.600 zł – za cały program

Studia MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego

Od lat rośnie znaczenie bezpieczeństwa zdrowia publicznego w polityce państwa, działaniach samorządów, organizacji pozarządowych czy placówek, które współpracują z sektorem publicznym. W tym obszarze dynamicznie rozwijają się także prawo, edukacja, prowadzenie polityki informacyjnej. Pojawiają się nowe wyzwania, jak odpowiedź na pytanie o konsekwencje, jakie dla tego sektora będzie miała pandemia COVID-19. Studia podyplomowe są próbą całościowego ujęcia tematyki związanej z zarządzaniem obszarem zdrowia publicznego.

Studia powstają we współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. W koncepcję ich stworzenia zaangażowany jest Pan prof. Piotr Potejko, znawca problematyki bezpieczeństwa państwa.

To pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce. Ich program jest odpowiedzią na trendy dotyczące aktywności, rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed sektorem zdrowia publicznego. Ich tematyka jest aktualna i perspektywiczna dla osób, które działają lub będą funkcjonować w tym obszarze. Przemyślany program, innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące m.in. studium przypadku oraz praktyczne doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia – to główne atuty kierunku. Jego absolwenci zdobędą całościową wiedzę, która pozwoli podejmować decyzje administracyjne lub biznesowe w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Klimat i Środowisko

To studia na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczone dla każdego zainteresowanego. Dają pakiet niezbędnej wiedzy o współczesnej polityce klimatycznej i sposobach radzenia sobie ze zmianami klimatu, które coraz bardziej wpływają na naszą codzienność. Ochrona środowiska zajmuje już nie tylko działaczy społecznych i naukowców, ale też państwa, samorządy, przedsiębiorstwa oraz każdego obywatela. Odpowiadamy na pytanie, jak dbać o otaczający nas świat i ekosystem w kontekście naszej pracy oraz jakości życia. Chcemy wiedzieć o nim więcej.
Ten kierunek studiów stworzyliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej oraz Uczelnią Korczaka, pod kierownictwem merytorycznym Agnieszki Michalak, znawczyni zagadnień związanych z ekoturystyką.

Studia Obywatelskie

Studia Obywatelskie są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Program Przywództwa Społecznego (Indywidualny Tutoring)

Nasz program nastawiony jest na wspieranie społeczniczek i społeczników. Takich, którzy potrafią zapomnieć o sobie myśląc o innych. Bowiem w świecie, w którym „wszyscy” koncentrują się na przymiotach liderów i liderek, rzetelne przywództwo zostaje sierotą. Przywództwo to konsekwentne dążenie do dokonywania zmian wokół siebie i ciągłe zadawanie sobie pytań o ich słuszność. To także świat wartości, który nakazuje wymagać więcej od siebie niż od innych. W końcu przywództwo, to dążenie do usłyszenia innych przed chęcią bycia słuchanym, rozumienia przed potrzebą bycia zrozumianym, i towarzyszenia innym w drodze zamiast „generalskiego” dowodzenia i indywidualnego poklasku.

Będziemy pracować z Tobą indywidualnie, korzystając w procesie kształcenia z najnowszych osiągnięć nauk społecznych. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych teoretyków oraz praktyków. Wspólnie przeanalizujemy procesy, w których wykuwa się współczesna polityka, razem będziemy zgłębiać istotę trendów, które nią rządzą, sprawdzać jak można w niej efektywnie funkcjonować, prowadzić kampanie społeczne i osiągać sukcesy.

Za ten program nie płacisz – w nim aktywnie uczestniczysz!

Kontakt

Telefon:

502 388 373

Fundacja Gdańska

ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
NIP: 5832627491
REGON: 191804530
KRS: 0000052463

Wyślij nam wiadomość!

4 + 0 = ?