Karolina

Aktywność w samorządzie studenckim jest dla mnie sposobem na włączenie się w kształtowanie rzeczywistości wokół mnie. Studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza - studia obywatelskie wyposażają w praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu moich obowiązków: umiejętności budowania relacji, sztuki wystąpień publicznych i współpracy z mediami. To także doskonałe rozszerzenie standardowego kursu akademickiego, uczenie się od praktyków i tworzenia ogólnopolskiej społeczności słuchaczy studium.

Nikodem

Zmiany klimatyczne zdefiniują wyzwania, przed którymi stanie cały świat. Przyszedł czas, że wszyscy musimy wziąć sprawy w swoje ręce. W trakcie swoich podróży widziałam, jak ważny jest to temat. Studia podyplomowe MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną w Unii Europejskiej w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwalają szerzej spojrzeć na te wyzwania. Poziom programu oraz jego społeczność daje możliwość rozwoju nie tylko biznesowego ale i osobistego. Wszyscy jesteśmy na różnych etapach naszego rozwoju i pochodzimy z różnych środowisk, a właśnie ta mieszanka wysoce zmotywowanych jednostek sprawia, że doświadczenie MBA jest tak wyjątkowe.

Alicja

Klimat się zmienia, a wraz z nim zmianie ulegają wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa i gospodarki. Innowacyjne studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza na kierunku klimat i środowisko są odpowiedzią na te zmiany, w której chcę wziąć udział. Społeczność praktyków, rozwiązywanie konkretnych problemów, budowanie ogólnopolskiej sieci relacji - na to czekam!

Paweł

Zawsze interesowały mnie kwestie bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim – bezpieczeństwa cyfrowego. W dzisiejszym świecie zagrożenia w wirtualnym świecie są ważnym wyzwaniem. Uczestnictwo w studiach podyplomowych organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza daje możliwość uczenia się od praktyków i pozyskanie najaktualniejszej wiedzy, która przełoży się na podniesienie moich kompetencji na rynku pracy.

Daria

Program Przywództwa Społecznego, który jest uzupełnieniem kształcenia w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza, da mi wszechstronny trening potrzebny liderom zmiany. Ciekawią mnie zajęcia m.in. z psychologii przywództwa, trendów społecznych, wystąpień publicznych, które będą prowadzone w indywidualnym trybie przez autorytety samorządowe, pozarządowe i biznesowe.

Andrzej

Studia podyplomowe współpraca międzynarodowa samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwolą mi lepiej realizować obowiązki radnego. Taka forma kształcenia w przystępnej i sprawnej formie poszerza wiedzę potrzebną w codziennej pracy. Czerpanie z doświadczeń wspólnot międzynarodowych i przenoszenie ich na lokalny grunt jest dobrą inspiracją do pozytywnych zmian.

Wybierz swój kierunek

Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną

Zmiany klimatu dla rozwoju nowoczesnego państwa, współczesnych samorządów, organizacji pozarządowych i firm czynią priorytetowymi nie tylko zagadnienia pozyskiwania i przesyłania energii. Konieczne jest również poszukiwanie rozwiązań problemów oddziałujących na życie społeczne. Zagadnienia te również pozostają kluczowe dla polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Odpowiedź na te wyzwania przynoszą pierwsze na polskim rynku edukacyjnym studia MBA – ZARZĄDZANIE POLITYKĄ ENERGETYCZNĄ I KLIMATYCZNĄ.

– studia prowadzone są we współpracy z Collegium Civitas,

– 1. i 2. grupą studiów kieruje Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl, członek redakcji Spraw Międzynarodowych,

– 3. grupą studiów kieruje Jakub Wiech, prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24,

– każda firma oraz każdy samorząd i organizacja powinna mieć pracowników przygotowanych do wdrażania w praktyce zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze studia pozwolą im zdobyć oczekiwane kompetencje i poznać najnowsze trendy w zarządzaniu politykę energetyczną oraz klimatyczną.

Studia MBA Dyplomacja

  • Studia trwają 3 semestry
  • Studia obejmują 305 godzin zajęć
  • 80% zajęć realizowanych jest online, 20% stacjonarnie
  • Promocyjna cena studiów to 12.600 zł – za cały program

Studia MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego

Bezpieczeństwo zdrowia publicznego jest jednym z kluczowych celów i zadań polityki państwa oraz aktywności społecznej i gospodarczej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat narasta znaczenie tego obszaru w zdaniach i działaniach samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, prywatnych placówkach medycznych oraz podmiotach gospodarczych, które kooperują z sektorem publicznym.

Program studiów podyplomowych na kierunku MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego jest odpowiedzią na powyższe, obserwowane i prognozowane, trendy w aktywności podmiotów państwowych oraz pozarządowych, publicznych, samorządowych w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz administrowania i projektowania polityk w tym sektorze. Kluczowym czynnikiem, który zdeterminował kształt studiów jest zakres i rozwój polityki RP, co przekłada się na rozwiązania prawne, polityki lokalne oraz działania podmiotów gospodarczych i społecznych, nie tylko w obszarze zdrowia publicznego, ale także edukacji, urbanizacji, jakości życia, komunikacji czy prowadzenia polityki informacyjnej. Niewątpliwie czynnikiem, który zintensyfikował działania w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego, a także wpłynął na myślenie o jego rozwoju, jest pandemia COVID-19. Powyższe powoduje, że tematyka studiów jest nie tylko aktualna, ale i wysoce perspektywiczna, w odniesieniu do osób, które będą podejmowały działania zawodowe i społeczne w zarysowanym obszarze.

Studia podyplomowe na kierunku MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego pozwolą ich uczestnikom zrozumieć oddziaływanie obszaru zdrowia publicznego na każdy obszar działalności człowieka, a przez to podejmować odpowiednie decyzje w życiu prywatnym, aktywności zawodowej, działalności biznesowej, społecznej lub politycznej. Długofalowym efektem studiów będzie rozwinięcie u uczestników świadomości prozdrowotnej, zrozumienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora medycznego, a także ułatwienie odnalezienia się w uwarunkowaniach regulacyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej w obszarze polityk obejmujących zagadnienia zdrowia publicznego. Oferowane studia są pierwszą próbą całościowego ujęcia powyższej tematyki z takiej perspektywy na polskim rynku edukacyjnym. Jego atutem jest przemyślany program oraz praktyczne doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia.

O jakości studiów, obok programu i kadry, świadczy także podejście do realizacji procesu dydaktycznego. Zakłada ono wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania, m.in. poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnej do wymiany doświadczeń i generowania kreatywnych rozwiązań, a także przedstawianie omawianej problematyki w odniesieniu do aktualnych studiów przypadku.

Klimat i Środowisko

To studia na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczone dla każdego zainteresowanego. Dają pakiet niezbędnej wiedzy o współczesnej polityce klimatycznej i sposobach radzenia sobie ze zmianami klimatu, które coraz bardziej wpływają na naszą codzienność. Ochrona środowiska zajmuje już nie tylko działaczy społecznych i naukowców, ale też państwa, samorządy, przedsiębiorstwa oraz każdego obywatela. Odpowiadamy na pytanie, jak dbać o otaczający nas świat i ekosystem w kontekście naszej pracy oraz jakości życia. Chcemy wiedzieć o nim więcej.
Ten kierunek studiów stworzyliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej oraz Uczelnią Korczaka, pod kierownictwem merytorycznym Agnieszki Michalak, znawczyni zagadnień związanych z ekoturystyką.

Studia Obywatelskie

Studia Obywatelskie są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Program Przywództwa Społecznego (Indywidualny Tutoring)

PROGRAM PRZYWÓDZTWA SPOŁECZNEGO – REKRUTACJA TRWA DO 26 CZERWCA

Trwa nabór uczestników do bezpłatnego Programu Przywództwa Społecznego, skierowanego do osób aktywnych w sferze publicznej. Zapraszamy liderki i liderów organizacji społecznych, inicjatyw lokalnych oraz politycznych. Proponowany Program Przywództwa jest oparty o doświadczenia Jacka Santorskiego, przewodniczącego Rady Programowej Akademii Psychologii Przywództwa, wzmocniony o wrażliwość społeczną, która przyświeca wszystkim projektom realizowanym przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

„Liderka” i „Lider” to terminy odmienianie dzisiaj przez wszystkie przypadki. To dobrze, bo potrzebujemy osób, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem, proaktywnością i mówiąc górnolotnie – braniem odpowiedzialności za to, co nas otacza. Jest jednak także ciemniejsza strona ciągłego podkreślania roli liderek i liderów, w które inwestuje się czas, energię, a nierzadko pieniądze – tłumaczy partner programu dr Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, prezes Fundacji Orange.

Korzyści i zaangażowanie uczestniczek i uczestników

Rekrutacja zakłada wyłonienie 20 osób, które od lipca do grudnia 2022 roku przejdą syntetyczny proces wsparcia poprzez cztery stacjonarne zjazdy, fakultatywne tematyczne spotkania on-line oraz poprzez pracę indywidualną z mentorem. Dodatkowo każdy uczestnik i jego inicjatywa ma gwarantowane miejsce w Strefie Społecznej organizowanej co roku 4 czerwca w Gdańsku.

„Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powstało po to, żeby integrować i wspierać potencjalne kadry budujące przyszłość Polski, Polski samorządowej i pozarządowej. Jest to kolejne gdańskie przedsięwzięcie, które ma za zadanie inspirować, wzmacniać i doceniać tych, którzy na co dzień troszczą się o jakość życia w naszym kraju zarówno w działaniach ogólnopolskich jak i lokalnych” – mówi inicjatorka Studium Obywatelskiego prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. „Każda organizacja szczególnie publiczna potrzebuje liderów swoich polityk i zadań, każda administracja publiczna potrzebuje świadomych i silnych liderów pozarządowych jako partnerów” – dodaje Dulkiewicz.

Wartą uwagi propozycją dla uczestniczek i uczestników jest wskazanie przez nich trzech osób, które stanowią ich zdaniem autorytet przywództwa i z którymi chcieliby indywidualnie pracować. Wszyscy absolwenci po zakończonym programie otrzymają możliwość pracy z konsultantem z ich zakresu tematycznego nad rozwojom swojej inicjatywy, organizacji czy projektu, w tym wsparcie w poszukiwaniu finasowania.

Szóstka naszego „PPS”

„Ucząc się wspólnie dążyć do przywództwa zdefiniowaliśmy sześć filarów które charakteryzują nasz program i cechują kadrę, którą zaprosiliśmy do współpracy. Rozpoczęcie przygody z naszym program jest początkiem współpracy i zakłada dalsze wspólne inicjatywy” – tłumaczy prof. Paweł Kowal, lider programu Przywództwa.

  • Po pierwsze, przywództwo skupione powinno być na poszanowaniu godności każdego człowieka. Towarzyszy jej uznanie faktu, że każdy ma ważne powody, by kierować się własnymi przekonaniami, choćby były one bardzo dalekie moim własnym.
  • Po drugie, przywództwo zawsze powinno być służebne, to znaczy koncentrujące uwagę na tych ludziach, społecznościach i wyzwaniach oraz związanych z nimi wartościach, dla których podejmujemy działania. Wymaga to dużych pokładów mądrej pokory i postawy zorientowanej na innych.
  • Po trzecie, powinno być ono demokratyczne, a więc akceptujące różnorodność, potrzebę kolegialności na każdym etapie działania i zarządzania. Kluczową metodą pracy w jego stosowaniu jest dialog. Demokracja jest w tym wypadku wartością, ale i kompetencją, która wymaga nieustającego doskonalenia.
  • Po czwarte, chodzi nam o przywództwo wspólnotowe, w szczególności odnoszące się do wizji, celów oraz wartości. Te ostatnie zawsze rodzą się lub zostają potwierdzone w drodze dialogu lub działania przez społeczność, do której się odnoszą. Zatem indywidualne wizje forsowane przez jedną, choćby najbardziej wybitną w jakiejś dziedzinie jednostkę, wcale nie muszą stanowić wartości, jeśli nie są „wytworzone” przez wspólnotę ludzi. James MacGregor Burnes, badający modele przywództwa podkreśla, że „Celem przywództwa jest zaangażowanie zwolenników – a nie jedynie ich aktywizacja – połączenie potrzeb, aspiracji i celów we wspólnym przedsięwzięciu, w procesie, którego celem jest uczynienie lepszymi obywatelami zarówno przywódców, jak i tych, za nimi podążają”.
  • Po piąte, przywództwo musi być przede wszystkim nastawione na wartości, którym służy i chce wcielać w życie. Jej miernikiem jest integralność (spójność), która nie dotyczy wyłącznie potrzeby dotrzymywania słowa, ale bierze także pod uwagę oczekiwania otoczenia, normy etyczne, uczestniczenie w życiu organizacji i nieformalnych środowisk. Nieustanne zadawanie sobie pytania, na ile dokonywane wybory osobiste, obywatelskie, zawodowego i wszelkie inne, pozwalają mi być bardziej spójny. Wymagany jest więc stały przegląd własnego systemu wartości oraz zadawanie sobie pytania o słuszność dokonywanej zmiany oraz wpływu wywieranego na innych.
  • Po szóste, przywództwo prowadzi do zmiany społecznej i zwiększenia podmiotowości tych, z którymi się działa oraz tych, dla których prowadzi się inicjatywy społeczne (empowerment). Niezbędne jest angażowanie w oczekiwaną zmianę wszystkich, których ona dotyczy i ciągłe poszukiwanie lepszych sposobów rozwiązywania problemów, a nie ograniczanie się do znanego katalogu rozwiązań. Istotnie pomocnym jest przyjęcie założenia, że nie ma dwóch identycznych społecznych sytuacji. Zatem ani dawanie „złotych rad z własnego doświadczenia”, ani kopiowanie szczegółowych „instrukcji obsługi” nie jest skuteczne. Każde wyzwanie społeczne wymaga nowego podejścia.

„Proponowany przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza pilotażowy Program Przywództwa Społecznego jest programem wsparcia dla chcących kierować się przedstawionym wyżej azymutem. Jest przede wszystkim zaproszeniem do wspólnego poszukiwania optymalnych podejść oraz ich praktycznego zastosowania. Chcemy podążać wspólną drogą, ucząc się od siebie wzajemnie. Wszyscy.” – dodaje prof. Kowal.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane były elektronicznie do dnia 26 czerwca poprzez wypełnienie formularza.

Kontakt

Telefon:

502 388 373

Fundacja Gdańska

ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
NIP: 5832627491
REGON: 191804530
KRS: 0000052463

Wyślij nam wiadomość!

0 + 2 = ?