Studia MBA Dyplomacja

  • Studia trwają 3 semestry
  • Studia obejmują 305 godzin zajęć
  • 80% zajęć realizowanych jest online, 20% stacjonarnie
  • Promocyjna cena studiów to 12.600 zł – za cały program