Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną

Zmiany klimatu dla rozwoju nowoczesnego państwa, współczesnych samorządów, organizacji pozarządowych i firm czynią priorytetowymi nie tylko zagadnienia pozyskiwania i przesyłania energii. Konieczne jest również poszukiwanie rozwiązań problemów oddziałujących na życie społeczne. Zagadnienia te również pozostają kluczowe dla polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Odpowiedź na te wyzwania przynoszą pierwsze na polskim rynku edukacyjnym studia MBA – Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną.

– 1. i 2. grupą studiów kieruje Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl, członek redakcji Spraw Międzynarodowych,

– 3. grupą studiów kieruje Jakub Wiech, prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24,

– każda firma oraz każdy samorząd i organizacja powinna mieć pracowników przygotowanych do wdrażania w praktyce zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze studia pozwolą im zdobyć oczekiwane kompetencje i poznać najnowsze trendy w zarządzaniu politykę energetyczną oraz klimatyczną.