Studia MBA Bezpieczeństwo Publiczne

Studia MBA – bezpieczeństwo publiczne są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania państwa. Wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 i zdrowie publiczne, zagrożenia cyberprzestrzeni, częste klęski żywiołowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej to tylko niektóre z elementów, które ogniskują uwagę społeczeństwa, rządu, władz lokalnych oraz przedsiębiorców.

Konstrukcja programu studiów MBA oraz dobór prowadzących mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy na wielu poziomach aktywności publicznej, służb państwowych oraz sektora prywatnego będą mogli efektywnie i profesjonalne zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

Należy podkreślić, że bezpieczeństwo publiczne jest przez twórców programu rozumiane bardzo szeroko. Składają się na nie uwarunkowania zewnętrzne – związane z dynamiką zmian systemu międzynarodowego oraz wieloaspektowe czynniki społeczne – z elementami psychologii tłumu, roli mediów, klimatu, energetyki, systemu służby zdrowia, oraz wielu innych aspektów, które definiują współczesne społeczeństwo i państw.