Studio Obywatelskie

„Studio Obywatelskie” to cotygodniowa poranna audycja radia RDC, przygotowywana wspólnie ze Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Wykładowcy i partnerzy programowi co tydzień dyskutują na aktualne tematy i zwracają uwagę słuchaczy na zagadnienia związane z ekologią, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, zarządzaniem kryzysowym, a także tematy dotyczące przywództwa społecznego i samorozwoju.