Krajowa Izba Gospodarcza partnerem Studium Obywatelskiego

W poniedziałek 20 listopada 2023 r. w Warszawie został podpisany list intencyjny o współpracy między Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza a Krajową Izbą Gospodarczą na rzecz MBA Dyplomacja. To dobra wiadomość – uczestnicy naszych programów MBA zdobędą jeszcze więcej wiedzy praktycznej o współpracy międzynarodowej. Dzięki porozumieniu słuchacze obok dyplomu ukończenia studiów otrzymają cenny certyfikat KIG dyplomowanego doradcy współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu brali udział amb. Tomasz Orłowski, prezes KIG, Marek Kłoczko, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, Jerzy Drożdż, a także przedstawiciele SOPA, Agnieszka Michalak oraz Marek Dąbkowski.

Raz jeszcze dziękujemy i witamy na pokładzie nowych partnerów!

Fot. Paweł Dąbrowski