Studium Obywatelskie partnerem amerykańskich uczelni

Właśnie zakończyliśmy rekrutację do bezpłatnego programu pilotażowego Leadership for Contemporary Society, który powstał we współpracy Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza z amerykańskimi instytucjami.

Program przygotowali cenieni wykładowcy i eksperci z wielu uniwersytetów i organizacji w USA, którzy przewodzili inicjatywom obywatelskim i demokratycznym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Są wśród nich m.in.: dr Tom Ehrlich, Uniwersytet Stanforda; Charles Hopkins, Rada ds. Stosunków Zagranicznych; Kanclerz Mark Canada, Uniwersytet Indiana w Kokomo; dr Paul Cook, Uniwersytet Indiana w Kokomo; dr George Mehaffy, były wiceprezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Uczelni Państwowych i Uniwersytetów, założyciel Amerykańskiego Projektu Demokratycznego czy Felice Nudelman, współzałożycielka American Democracy Project.

Zajęcia zostały podzielone na moduły tematyczne m.in.: kontekst przywództwa we współczesnym społeczeństwie, kierunki informacji w epoce postprawdy, strategie i podejścia do przywództwa. Z jaką wiedzą zatem słuchacze skończą kurs? M.in. nauczą się rozumieć rolę przywództwa w zdrowym globalnym społeczeństwie obywatelskim i rozpoznawać wszelkie zagrożenia związane z erą postprawdy. Dowiedzą się, jak działają systemy polityczne na świecie, ponadto jak budować dialog społeczny, wreszcie jakie są role i znaczenie autorytetów i liderów we współczesnym świecie.

Wykłady w ramach programu pilotażowego Leadership for Contemporary Society odbędą się od marca do czerwca 2024 roku i będą realizowane wyłącznie w języku angielskim. Wezmą w nim udział absolwenci różnych kierunków w Studium Obywatelskim. Pełnowymiarowa wersja kształcenia zakończona certyfikatem wkrótce pojawi się w ofercie SOPY.