Karolina

Aktywność w samorządzie studenckim jest dla mnie sposobem na włączenie się w kształtowanie rzeczywistości wokół mnie. Studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza - studia obywatelskie wyposażają w praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu moich obowiązków: umiejętności budowania relacji, sztuki wystąpień publicznych i współpracy z mediami. To także doskonałe rozszerzenie standardowego kursu akademickiego, uczenie się od praktyków i tworzenia ogólnopolskiej społeczności słuchaczy studium.

Nikodem

Zmiany klimatyczne zdefiniują wyzwania, przed którymi stanie cały świat. Przyszedł czas, że wszyscy musimy wziąć sprawy w swoje ręce. W trakcie swoich podróży widziałam, jak ważny jest to temat. Studia podyplomowe MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną w Unii Europejskiej w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwalają szerzej spojrzeć na te wyzwania. Poziom programu oraz jego społeczność daje możliwość rozwoju nie tylko biznesowego ale i osobistego. Wszyscy jesteśmy na różnych etapach naszego rozwoju i pochodzimy z różnych środowisk, a właśnie ta mieszanka wysoce zmotywowanych jednostek sprawia, że doświadczenie MBA jest tak wyjątkowe.

Alicja

Klimat się zmienia, a wraz z nim zmianie ulegają wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa i gospodarki. Innowacyjne studia kompetencyjne w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza na kierunku klimat i środowisko są odpowiedzią na te zmiany, w której chcę wziąć udział. Społeczność praktyków, rozwiązywanie konkretnych problemów, budowanie ogólnopolskiej sieci relacji - na to czekam!

Paweł

Zawsze interesowały mnie kwestie bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim – bezpieczeństwa cyfrowego. W dzisiejszym świecie zagrożenia w wirtualnym świecie są ważnym wyzwaniem. Uczestnictwo w studiach podyplomowych organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza daje możliwość uczenia się od praktyków i pozyskanie najaktualniejszej wiedzy, która przełoży się na podniesienie moich kompetencji na rynku pracy.

Daria

Program Przywództwa Społecznego, który jest uzupełnieniem kształcenia w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza, da mi wszechstronny trening potrzebny liderom zmiany. Ciekawią mnie zajęcia m.in. z psychologii przywództwa, trendów społecznych, wystąpień publicznych, które będą prowadzone w indywidualnym trybie przez autorytety samorządowe, pozarządowe i biznesowe.

Andrzej

Studia podyplomowe współpraca międzynarodowa samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza pozwolą mi lepiej realizować obowiązki radnego. Taka forma kształcenia w przystępnej i sprawnej formie poszerza wiedzę potrzebną w codziennej pracy. Czerpanie z doświadczeń wspólnot międzynarodowych i przenoszenie ich na lokalny grunt jest dobrą inspiracją do pozytywnych zmian.

Wybierz swój kierunek

Studia MBA Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną

Zmiany klimatu dla rozwoju nowoczesnego państwa, współczesnych samorządów, organizacji pozarządowych i firm czynią priorytetowymi nie tylko zagadnienia pozyskiwania i przesyłania energii. Konieczne jest również poszukiwanie rozwiązań problemów oddziałujących na życie społeczne. Zagadnienia te również pozostają kluczowe dla polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.
Odpowiedź na te wyzwania przynoszą pierwsze na polskim rynku edukacyjnym studia podyplomowe MBA na kierunku – ZARZĄDZANIE POLITYKĄ KLIMATYCZNĄ I ENERGETYCZNĄ.

Studia będą prowadzone przez Collegium Civitas. Koncepcja tych studiów powstała pod kierownictwem Wojciecha Jakóbika, uznanego eksperta w dziedzinie polityki energetycznej.
Każda szanująca się organizacja powinna mieć pracowników przygotowanych do wdrażania w praktyce zasad Europejskiego Zielonego Ładu.

Studia MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego

Od lat rośnie znaczenie bezpieczeństwa zdrowia publicznego w polityce państwa, działaniach samorządów, organizacji pozarządowych czy placówek, które współpracują z sektorem publicznym. W tym obszarze dynamicznie rozwijają się także prawo, edukacja, prowadzenie polityki informacyjnej. Pojawiają się nowe wyzwania, jak odpowiedź na pytanie o konsekwencje, jakie dla tego sektora będzie miała pandemia COVID-19. Studia podyplomowe są próbą całościowego ujęcia tematyki związanej z zarządzaniem obszarem zdrowia publicznego.

Studia powstają we współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. W koncepcję ich stworzenia zaangażowany jest Pan prof. Piotr Potejko, znawca problematyki bezpieczeństwa państwa.

To pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce. Ich program jest odpowiedzią na trendy dotyczące aktywności, rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed sektorem zdrowia publicznego. Ich tematyka jest aktualna i perspektywiczna dla osób, które działają lub będą funkcjonować w tym obszarze. Przemyślany program, innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące m.in. studium przypadku oraz praktyczne doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia – to główne atuty kierunku. Jego absolwenci zdobędą całościową wiedzę, która pozwoli podejmować decyzje administracyjne lub biznesowe w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Klimat i Środowisko

To studia na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczone dla każdego zainteresowanego. Dają pakiet niezbędnej wiedzy o współczesnej polityce klimatycznej i sposobach radzenia sobie ze zmianami klimatu, które coraz bardziej wpływają na naszą codzienność. Ochrona środowiska zajmuje już nie tylko działaczy społecznych i naukowców, ale też państwa, samorządy, przedsiębiorstwa oraz każdego obywatela. Odpowiadamy na pytanie, jak dbać o otaczający nas świat i ekosystem w kontekście naszej pracy oraz jakości życia. Chcemy wiedzieć o nim więcej.
Ten kierunek studiów stworzyliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej oraz Uczelnią Korczaka, pod kierownictwem merytorycznym Agnieszki Michalak, znawczyni zagadnień związanych z ekoturystyką.

Studia Obywatelskie

Studia Obywatelskie są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Współpraca Międzynarodowa Samorządów

Samorządy, ale także korporacje i organizacje pozarządowe, są aktywne we współpracy międzynarodowej. Oferujemy pierwszą w Polsce szansę wszechstronnego przygotowania kompetentnych pracowników odpowiedzialnych za ten proces.
Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej państwa. Powiększa się liczba uczestników współpracy między krajami i rośnie rola samorządów. Ich działania międzynarodowe, czyli paradyplomację, powierza się wyspecjalizowanym urzędnikom. Ale w jaki sposób pozyskiwać takie kadry?
Studia podyplomowe WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA SAMORZĄDÓW uczą, jak określać priorytety organizacji we współpracy międzynarodowej, jak przygotować wizytę międzynarodową, odpowiednie dokumenty, treść umowy, przygotowują z zakresu protokołu dyplomatycznego i podstaw stosunków międzynarodowych.

Ten kierunek stworzyliśmy wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula. Jego koncepcja powstała pod kierownictwem ambasadora Tomasza Orłowskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych, ambasadora w Paryżu i Rzymie, a także autora podręcznika „Protokół dyplomatyczny”.

Organizacja Pracy Zdalnej i Bezpieczeństwo Cyfrowe

  • W przygotowaniu.

Program Przywództwa Społecznego (Indywidualny Tutoring)

PROGRAM PRZYWÓDZTWA SPOŁECZNEGO został opracowany z myślą o kształceniu i wspieraniu liderów zmiany społecznej w indywidualnym trybie pracy. Będziemy pomagać tym, którzy mają już osiągnięcia w zarządzaniu zmianą, kierowaniu zespołami. Koncepcja powstała w oparciu o doświadczenie najlepszych ekspertów w Polsce i najlepszych tego typu programów na świecie. Wyłonieni w konkursie uczestnicy programu otrzymają możliwość wszechstronnego kształcenia i samokształcenia, na który złożą się m.in. psychologia przywództwa, media społecznościowe, trendy społeczne, nauka wystąpień, współczesne trendy w naukach politycznych.
Do współpracy przy realizacji programu zaproszono autorytety z różnych dziedzin życia samorządowego, pozarządowego oraz biznesowego.

PROGRAM PRZYWÓDZTWA SPOŁECZNEGO został zainicjowany przez ekspertów Studium Obywatelskiego i Akademii Psychologii Przywództwa – Pawła Kowala i Jacka Santorskiego, a opracowany wspólnie z Anną Materską-Sosnowską.

Kontakt

Telefon:

502 388 373

Fundacja Gdańska

ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
NIP: 5832627491
REGON: 191804530
KRS: 0000052463

Wyślij nam wiadomość!

5 + 3 = ?