Jak nieujarzmiony na czas koronawirus SARS w odległym Wuhanie położonym w chińskim interiorze brutalnie wyrwał prawie trzy lata z naszego życia? Jak rosyjska agresja przeciw Ukrainie zmieniła rynek paliwowy, wywołując kryzys energetyczny? Jaki wpływ na wysokość raty kredytu w Polsce mają wyniki wyborów do Kongresu USA i zmiany wartości obligacji amerykańskich? Jak spór o praworządność polskiego rządu ze stojącą na straży traktatów Komisją Europejską może spowolnić rozwój gospodarczy kraju? Jak konflikty etniczne i wyznaniowe przy gwałtownym wzroście demograficznym Afryki i Azji rodzą fale migracji do Europy? 

Początek obecnego stulecia wskazał, jak bardzo wydarzenia dziejące się dzisiaj na scenie międzynarodowej przenikają się i rzutują na życie każdego społeczeństwa, w czym Polska nie jest wyjątkiem. Integracja europejska przyśpiesza rozwój państw członkowskich dzięki transferom finansowym, których celem jest zmniejszanie różnic w poziomie życia i zwiększanie spójności między nimi. Bezpośrednie korzyści globalizacji osiągane przez nas dzięki ułatwieniom w transporcie i komunikacji zderzają się z efektami zjawisk kryzysowych przybywających do nas często z daleka. Stare myślenie „niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”[1]  nijak się ma do rzeczywistości.

Świat się stał bardziej nieprzewidywalny, trudniejszy do wyjaśnienia i zrozumienia, czego oczekują społeczeństwa. Dlatego właśnie polityka zagraniczna przestaje skupiać się na rozwiązywaniu problemów, ale koncentruje się na rozumieniu procesów. W przypadku UE dla odmiany dostęp regionów do instytucji unijnych sprawił, że zatarł się jasny rozdział między zewnętrzną a wewnętrzną polityką poszczególnych państw. Pojawili się obok państw nowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, którzy będąc bliżej społeczeństwa, mogą często lepiej rozumieć jego potrzeby.

Budowa kładki dla pieszych łączącej miasta położone po dwóch stronach granicznej rzeki była niegdyś decyzją polityczną podejmowaną na najwyższym szczebla, dziś lepiej to zrobią samorządy. Zidentyfikowanie partnerów do konsorcjum grupującego uczelnie badawcze bywa łatwiejsze za granicą niż we własnym kraju. Sprowadzenie inwestora zagranicznego do własnego miasta czy zdobycie dla niego prawa organizacji imprezy sportowej lub kulturalnej jest niewyobrażalne bez współpracy władz lokalnych z siecią placówek dyplomatycznych. Znalezienie nowych rynków zbytu dla własnej produkcji jest często łatwiejsze dla misji złożonej z przedsiębiorców niż dla biurokratycznych struktur wsparcia biznesu.

Często prosi się też wówczas o pomoc wyspecjalizowane gabinety doradcze, wynajmuje pośredników czy agencje public relations. My proponujemy zarządzanie tą sferą działań publicznych dzięki umiejętnościom nabytym na studiach MBA Dyplomacja prowadzonych w ramach Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. W czym upatrujemy ich oryginalność? Tą drogą łatwiej zrealizujemy zasadę „myśl globalnie, działaj lokalnie”[2]. Uzmysłowienie potrzeb i stworzenie możliwości jak wskazał je przed stu laty szkocki urbanista sir Patrick Geddes jest najlepszą gwarancją pozostania właścicielem procesu, zachować kierowanie nim i elastycznie adaptować do lokalnych warunków.

Tradycyjna dyplomacja prowadzona przez państwa miewa skłonność do lekceważenia kontaktów zagranicznych samorządów. Wynika po części z roszczenia do wyłączności, która może kryć niechęć do zmian, ale nie gwarantuje rozwiązywania powierzonych jej zadań. Jednocześnie ma do zaoferowania swoim samorządowym i pozarządowym partnerom zupełnie inne zdolności, których są one często pozbawione. Są to techniki i metody pracy, które pozwolą im skuteczniej zarządzać współpracą międzynarodową. Protokół dyplomatyczny nauczy, jak okazywać obcemu partnerowi szacunek, jak zarządzać różnorodnością i dawać gościom odczucie równości, jak umiejętnie tworzyć pierwsze wrażenie. Znajdowania słów, które nie jątrzą i nie obrażają, ale budują nawet odległą przyszłość. Negocjacji nie traktować jako gry o sumie zerowej, tylko jako „dyplomację, która stawia na swoim, ale pozostawi drugą stronę rozsądnie usatysfakcjonowaną” (sir Anthony Eden). Poznawać nieograniczone możliwości, jakie stworzyła dyplomacja w zakresie mediacji i pośredniczenia nie tylko w rozwiązywaniu sporów, ale unaocznianiu potencjału współpracy i identyfikacji drogi do niej prowadzącej. Znajdować sojuszników, wymieniać się z nimi obietnicami poparć, przekonywać do swoich racji, prowadzić kampanie na ich rzecz. Umieć prowadzić korespondencję zgodnie z regułami dyplomacji. Nauczyć się sporządzać umowy z partnerami zagranicznymi począwszy od najprostszych form listów intencyjnych i memorandów o porozumieniu. Znać podstawowe instytucje prawa międzynarodowego, rozumieć funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Sumując, uzyskać obycie, dzięki któremu nie będzie się unikać kontaktów zagranicznych z obawy popełnienia błędu i czuć się swobodnie w środowisku międzynarodowym

Dzięki połączeniu wyczucia potrzeb i umiejętności ich osiągania powstaje dyplomacja społeczna, samorządowa, pozarządowa, transgraniczna. Jest cennym uzupełnieniem i wzmocnieniem polityki zagranicznej państwa „zważywszy, że społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego”[3]. W warunkach upowszechniania się zarządzania wielopoziomowego, multi-level governance (MLG), bywa najwłaściwszym poziomem realizacji interesu państwa, więc należy mu się staranne przygotowanie, ale również całkowita pomoc ze strony służb dyplomatycznych i konsularnych. Koncepcja MLG narodziła się w ramach rozwoju procesu integracji europejskiej jako podejście funkcjonalistyczne o odległej inspiracji federalistycznej. Jest świadomą formą włączania aktorów niepublicznych, odpowiedzią na deficyt demokratycznej legitymacji, ale systemem zarządzania międzynarodowego, który nie zastępuje państwa narodowego. Przygotowania do uczestnictwa w tym systemie nauczy MBA Dyplomacja.

Amb. Tomasz Orłowski

[1] Stanisław Wyspiański, Wesele, akt I, scena 1.

[2] W. Stephen, Think global, Act local: Life and legacy of Patrick Geddes, Edinburgh 2015.

[3] Preambuła Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 124, poz. 607.

Z radością informujemy, że Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wraz z Komitetem Dialogu Społecznego KIG rozpoczyna rekrutację do inicjatywy edukacyjnej „Dialog w praktyce”, której celem jest zwiększenie jednej z najważniejszych społecznych kompetencji, jaką jest dialog. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „porozumieniu bez przemocy”.

 

Dialog, choć niedoceniany, może być ważnym elementem poszanowania godności ludzi, praw człowieka i wolności obywatelskich. Może być również drogą prowadzącą do budowania przyjaznych relacji społecznych, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania społecznego kapitału. I w końcu, co jest bardzo ważne, z powodu narastających napięć na świecie i w Polsce, jest jedną z najlepszych dostępnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych i politycznych – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu
i koordynator inicjatywy „Dialog w praktyce”.

 

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, populizmu i antydemokratycznych metod działania. Towarzyszy im radykalizacja postaw społecznych, która niejednokrotnie prowadzi do przemocy.

Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi także do wielu innych zagrożeń, przede wszystkim do potężnego kryzysu zaufania społecznego i podważania demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Konsekwencje tego stanu rzeczy są i będą dramatyczne.

Wierzymy, że poprzez trening i praktykę, można nauczyć się konstruktywnego prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zaangażowanych. Właśnie takie umiejętności będą nabywać uczestniczki i uczestnicy organizowanych przez  nas warsztatów. Szkolenie kierowane jest do osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu.

 

Naszą „kotwicą aksjologiczną” jest dziedzictwo jednego z największych w historii świata ruchów społecznych wyrzekających się przemocy, jakim była „Solidarność” lat 80. To mądrości, determinacji i demokratycznym marzeniom uczestniczek i uczestników tego ruchu zawdzięczamy pokojowe przemiany w Polsce, które otworzyły przed nami bramę do wolności. Doświadczając obecnie największego od 1989 roku kryzysu wartości oraz instytucji demokratycznych, wiemy, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność podtrzymania wiary w wartości dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. Nie ma innej drogi do obrony demokracji i społeczeństwa obywatelskiego niż odpowiedzialne podejście do dialogu jako wartości oraz kompetencji, wymagającej ciągłych doświadczeń oraz ich codziennego aktualizowania w naszych domach, społecznościach lokalnych, organizacjach, miejscach pracy i w polityce.

 

Kwestie organizacyjne

 

Szkolenie ma charakter praktyczny. Składa się z pięciu pełnych dni szkoleniowych oraz konsultacji. Ostatni dzień będzie dniem superwizyjnym, w trakcie którego omawiana będzie realizacja zadań i planów z nimi związanych; odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zakończenie szkolenia poprzedzone będzie dyskusjami
z inicjatorkami i inicjatorami Studium oraz zwiedzaniem ECS. Uroczystemu wręczeniu dyplomów towarzyszyć będzie wspólna kolacja.

 

Liczba uczestników: do 20-25 osób

 

Prowadzący warsztaty:

  • Agnieszka Turska-Majewska i Tomasz Majewski – psychologowie, trenerzy
    i psychoterapeuci od lat pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy.

 

Koordynatorzy:

  • Anna Tarnawska (sekretarz KDS KIG) i Konrad Ciesiołkiewicz (przewodniczący).

 

Niebawem więcej informacji o rekrutacji.

Zgłoś się do Stypendium Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, które zostało przygotowane z myślą o kandydatach i kandydatach, chcących otrzymać finansowe wsparcie na kierunkach studiów podyplomowych MBA Dyplomacja oraz MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, na które trwa obecnie rekrutacja.

Stypendia są realizowane w celu wzmacniania lokalnych liderów samorządowych, pozarządowych których praca i dotychczasowy dorobek koncentrują się na ideach:

  1. miasta/wsi innowacyjnej i ekologicznej,
  2. miasta/wsi otwartej i solidaryzującej się z osobami wykluczanymi społecznie,
  3. miasta/wsi rozumianej jako wspólnota.

Stypendia są przyznawane przez Fundację Gdańską w ramach SOPA (Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza). Stypendia mają na celu umożliwić obniżenie kryterium dostępu do wysokiej klasy studiów podyplomowych MBA Dyplomacja, realizowanych wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu VISTULA oraz Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, realizowanych wspólnie z Collegium Civitas.

Wypełnij formularz stypendium

Rekrutuj na kierunek MBA Dyplomacja

Rekrutuj na kierunek MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną

Sprawdź Regulamin stypendium 

3 semestry, 305 godzin zajęć (realizowanych zarówno stacjonarnie, jak i online), spotkania z najlepszymi polskimi ekspertami, szkolenia ze wszystkich instrumentów współczesnej dyplomacji i współpracy międzynarodowej – tak w skrócie prezentuje się program naszych studiów MBA Dyplomacja, organizowanych razem z Akademią Finansów i Biznesu Vistula. Kierownikiem jest prof. Tomasz Orłowski, dyplomata, były ambasador Polski we Francji, Monako oraz we Włoszech. Rekrutacja do nowej grupy rusza na początku 2023 r.

Dzisiejszy świat potrzebuje dyplomatów – osób, które poprzez sprawną współpracę będą łagodzić narastające konflikty i utrzymywać partnerskie relacje nie tylko w obszarze polityki, ale także we wszelkiego typu organizacjach pozarządowych. W Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza wiemy, jak przygotować przedstawicieli wspomnianych instytucji do skutecznych relacji międzynarodowych. Dodatkowo łączymy to z programem MBA!

Pracujesz lub zamierzasz pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, instytucjach kultury oraz sportu lub w sektorze szkolnictwa wyższego? Interesujesz się kwestią integracji europejskiej i prowadzeniem projektów w ramach współpracy transgranicznej? Zależy Ci na rozwinięciu kompetencji i rozszerzeniu kontaktów? To studia dla Ciebie! Dołącz do grona kształconego przez ekspertów!

„Zmienność i niepewność współczesnego świata łączy się z rosnącym przekonaniem, że trudno radzić się w nim samotnie, za to pomaga współpraca narodowa, której niezbędnym instrumentem jest dyplomacja. Wprowadzą do niej nasze studia” – mówi amb. Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja.

Uczestnicy kierunku podczas zjazdów stacjonarnych oraz zajęć zdalnych biorą udział w spotkaniach z praktykami, którzy od lat działają w obszarze szeroko pojętej dyplomacji. W kameralnej atmosferze dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem ze słuchaczami. Dotychczasowy program współtworzyli m.in. prof. Agnieszka Cianciara, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, czy prof. Adam Bodnar.

 

Zapisy i rekrutacja odbywają się w linku poniżej

Dlaczego ochrona zdrowia w Polsce jest dziś tak ważna? Jak zmienić systemy i modele jej funkcjonowania, by były innowacyjne także w kontekście cyberbezpieczeństwa? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku już jesienią uruchomią kolejny, całkiem nowy na polskim rynku kierunek MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego. Wśród prowadzących m.in.: prof. Alina Matuszak-Flejszman, dr Jerzy Szafranowicz oraz płk. dr Piotr Potejko.

 

Pandemia, wojna w Ukrainie, zmieniające się prawo. Problem bezpieczeństwa zdrowia publicznego stał się podstawowym elementem zarzadzania państwem. Dlatego zespół najlepszych w Polsce ekspertów stworzył te studia – tłumaczy płk. dr Piotr Potejko, kierownik MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego i dodaje: Nasz nowatorski program jest pierwszą na polskim rynku próbą całościowego ujęcia tej tematyki.

 

Skutecznie zarządzać

Studia adresowane są zatem do osób, które w związku z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjna i polityczną, odpowiadają lub będą odpowiadać za projektowanie, wdrażania i zarządzanie obszarem zdrowia publicznego, z uwzględnieniem standardów oraz regulacji prawnych nie tylko w Polsce, ale też na dynamicznie zmieniającej się arenie międzynarodowej. – Chcemy wykształcić profesjonalną kadrę menadżerów, którzy na wszelkich poziomach będą umieli skutecznie zarządzać i ewaluować działania związane z obszarem zdrowia – podkreśla płk. dr Potejko.
Program studiów to 300 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym), a wśród zajęć m.in.: Formalno-prawne aspekty organizacji i zarządzania zdrowiem publicznym; Analiza założeń i wpływ polityki bezpieczeństwa zdrowia publicznego na zadania i działania samorządu terytorialnego oraz podmiotów medycznych; Tworzenie i zarządzanie skuteczną komunikacją w odniesieniu do interesariuszy obszaru zdrowia publicznego; Zarządzanie i podejmowanie decyzji strategicznych w podmiotach działających w sektorze zdrowia publicznego. –  O jakości kierunku MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego, obok nowatorskiego programu i wykwalifikowanej kadry, świadczy także nasze podejście do realizacji procesu dydaktycznego. Wykorzystujemy innowacyjne w polskim systemie edukacji metody nauczania, m.in. opierając się na wymianie doświadczeń i generowaniu kreatywnych rozwiązań, a także przedstawiając omawianą problematykę w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na świecie. Ponadto zaplanowaliśmy cykl warsztatów dotyczących nie tylko zarządzania kryzysowego, ale także cyberbezpieczeństwa w obszarze zdrowia – zaznacza płk. dr Piotr Potejko.

 

Nowe idee, inicjatywy i dialog

1 czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

“Liderka” i “Lider” to terminy odmienianie dzisiaj przez wszystkie przypadki. To dobrze, bo potrzebujemy osób, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem, pro aktywnością i mówiąc górnolotnie – braniem odpowiedzialności za to, co nas otacza. Jest jednak także ciemniejsza strona ciągłego podkreślania roli liderek i liderów, w które inwestuje się czas, energię, a nierzadko – pieniądze. Jest nią zdarzająca się narcystyczna i indywidualistyczna wizja przywództwa. Taki obraz dominuje też w wielu przekazach kultury popularnej, głównym nurcie przemysłu filmowego, w których spotykamy się z wzorcami super wszechmocnych bohaterek i bohaterów, od których wszystko zależy. Tak przedstawiany jest zazwyczaj polityczny spektakl w mediach. Wbrew pozorom ta pedagogika publiczna, jakiej wszyscy podlegamy rzutuje także na to, w jaki sposób myślimy o społecznym zaangażowaniu, o wyznawanych wartościach, o tym jakie kompetencje utożsamiamy z przywództwem i dokonywaniem zmian.

Życie społeczne nie jest grą o sumie zerowej

Tak silnej koncentracji na jednostce bardzo blisko leży wizja „przywództwa autorytarnego”. 35 proc. z nas jest gotowa oddać kluczowe decyzje dotyczące życia publicznego w ręce silnym liderów politycznych zamiast demokratycznie wybieranych przedstawicieli (Instytut Spraw Publicznych, 2018). Wiemy też, że jednym z charakterystycznych zjawisk społecznych w Polsce jest tzw. „społeczny darwinizm”. Znacząca część z nas nie wierzy w istnienie dobra wspólnego, a społeczne relacje traktuje jak grę o sumie zerowej, w której zwycięstwo jednego okupione musi być porażką innych. W świecie, gdzie większość wartości stanowią dobra rzadkie, pożądane jest przepychanie się łokciami, wykorzystywanie słabości innych, instrumentalne traktowanie ludzi, a w pewnych sytuacjach – stosowanie szeroko pojętej przemocy (K. Skarżyńska „My portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle”).

Można powiedzieć, że obraz ten nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę, że nasz indeks zaufania przedstawiać należy ujemnie. Wg CBOS zdecydowana większość z nas (ponad 70 proc.) nie ufa lub ma zdystansowany stosunek do innych, a także do instytucji. Jedynie kilkanaście procent Polek i Polaków angażuje się w organizacje społeczne, a ponad 6 proc. z nas pełniła w nich bardziej odpowiedzialne funkcje. To ostatnie wskazanie jest ważne, bo traktowane jest jako ważny miernik kompetencji obywatelskich.

Przekraczanie stereotypów

Nasze dążenia w Programie Przywództwa Społecznego są jednak inne od podejścia indywidualistycznego. Dlaczego? Jak wskazałem wyżej, wydaje się, że taki rodzaj przywództwa w ogromnej mierze odpowiada za wiele doświadczanych obecnie kryzysów, z kryzysem zaufania (kapitału społecznego) na czele. Już kilka ładnych lat temu Jim Collins, autor książki „Od dobrego do wielkiego” wraz z zespołem przebadał setki przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie w poszukiwaniu tego, co stanowi, że wśród wielu dobrych, tylko część z nich osiąga wyjątkową pozycję. Tym czynnikiem różnicującym okazało się  oczywiście przywództwo. Jakie? Wbrew stereotypom, najlepsze wyniki osiągały instytucje kierowane przez:

  • Ludzi do pewnego stopnia nieśmiałych i świadomych swoich ograniczeń, co powodowało, że czuli potrzebę pracy z innymi, lepszymi od siebie.
  • Znacznie lepiej niż tzw. „medialne gwiazdy” radziły sobie osoby skupiające się na codziennej rzetelnej pracy.
  • Pracujący dłużej w organizacjach i znający dobrze jej ludzi i sprawy radzili sobie lepiej niż tzw. „wielkie transfery”, od których oczekuje się szybkiej i radykalnej poprawy.

 

Szóstka naszego „PPS”

Powyższa charakterystyka jest pewnym uproszczeniem, a samych czynników prowadzących do sukcesu jest znacznie więcej. Niemniej, podejście to pokazuje, że przywództwo jest zróżnicowane, a to najbardziej skuteczne i do jakiego chcielibyśmy zmierzać, dalekie jest od stereotypów. Ucząc się wspólnie dążyć chcemy do przywództwa opierającego się na sześciu filarach.

Po pierwsze, skupione powinno być na poszanowaniu godności każdego człowieka. Towarzyszy jej uznanie faktu, że każdy ma ważne powody, by kierować się własnymi przekonaniami, choćby były one bardzo dalekie moim własnym.

Po drugie, przywództwo zawsze powinno być służebne, to znaczy koncentrujące uwagę na tych ludziach, społecznościach i wyzwaniach oraz związanych z nimi wartościach, dla których podejmujemy działania. Wymaga to dużych pokładów mądrej pokory i postawy zorientowanej na innych.

Po trzecie, powinno być ono demokratyczne, a więc akceptujące różnorodność, potrzebę kolegialności na każdym etapie działania i zarządzania. Kluczową metodą pracy w jego stosowaniu jest dialog. Demokracja jest w tym wypadku wartością, ale i kompetencją, która wymaga nieustającego doskonalenia.

Po czwarte, chodzi nam o przywództwo wspólnotowe, w szczególności odnoszące się do wizji, celów oraz wartości. Te ostatnie zawsze rodzą się lub zostają potwierdzone w drodze dialogu lub działania przez społeczność, do której się odnoszą. Zatem indywidualne wizje forsowane przez jedną, choćby najbardziej wybitną w jakiejś dziedzinie jednostkę, wcale nie muszą stanowić wartości, jeśli nie są „wytworzone” przez wspólnotę ludzi. James MacGregor Burnes, badający modele przywództwa podkreśla, że „Celem przywództwa jest zaangażowanie zwolenników – a nie jedynie ich aktywizacja – połączenie potrzeb, aspiracji i celów we wspólnym przedsięwzięciu, w procesie, którego celem jest uczynienie lepszymi obywatelami zarówno przywódców, jak i tych, za nimi podążają”.

Po piąte, przywództwo musi być przede wszystkim nastawione na wartości, którym służy i chce wcielać w życie. Jej miernikiem jest integralność (spójność), która nie dotyczy wyłącznie potrzeby dotrzymywania słowa, ale bierze także pod uwagę oczekiwania otoczenia, normy etyczne, uczestniczenie w życiu organizacji i nieformalnych środowisk. Nieustanne zadawanie sobie pytania, na ile dokonywane wybory osobiste, obywatelskie, zawodowego i wszelkie inne, pozwalają mi być bardziej spójny. Wymagany jest więc stały przegląd własnego systemu wartości oraz zadawanie sobie pytania o słuszność dokonywanej zmiany oraz wpływu wywieranego na innych.

Po szóste, przywództwo prowadzi do zmiany społecznej i zwiększenia podmiotowości tych, z którymi się działa oraz tych, dla których prowadzi się inicjatywy społeczne (empowerment). Niezbędne jest angażowanie w oczekiwaną zmianę wszystkich, których ona dotyczy i ciągłe poszukiwanie lepszych sposobów rozwiązywania problemów, a nie ograniczanie się do znanego katalogu rozwiązań. Istotnie pomocnym jest przyjęcie założenia, że nie ma dwóch identycznych społecznych sytuacji. Zatem ani dawanie „złotych rad z własnego doświadczenia”, ani kopiowanie szczegółowych „instrukcji obsługi” nie jest skuteczne. Każde wyzwanie społeczne wymaga nowego podejścia.

Proponowany przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza pilotażowy Program Przywództwa Społecznego jest programem wsparcia dla chcących kierować się przedstawionym wyżej azymutem. Jest przede wszystkim zaproszeniem do wspólnego poszukiwania optymalnych podejść oraz ich praktycznego zastosowania. Chcemy podążać wspólną drogą, ucząc się od siebie wzajemnie. Wszyscy.

 

 

Dr Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, prezes Fundacji Orange.

 

 

 

 

Wywołana przez Rosję wojna w naszym najbliższym sąsiedztwie, która zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia kraju i przyjęcie połowy ich w naszym kraju pokazuje jak bardzo sytuacja uchodźców może nas dotyczyć. Trzeba założyć, że będzie to zjawisko trwałe. Ludzka solidarność, współczucie i szczodrość okazana uchodźcom daje nam powód do dumy, ale obok wolontariatu i dobrej woli musimy nauczyć się profesjonalnie zarządzać obecnością migrantów w naszym kraju. Musimy nauczyć się dialogu międzykulturowego, umieć odpowiadać na potrzeby, pomagać i integrować. Wymaga to nowych zdolności, których będą potrzebowały służby publiczne, samorządy, placówki kultury, edukacji i ochrony zdrowia. MBA Dyplomacja odpowiadając na aktualną potrzebę wzbogaca się o moduł kształcenia w tym zakresie – ZARZĄDZANIE PROBLEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA. Posłużymy się w nim wiedzą ekspercką, technikami dyplomacji humanitarnej, psychologii międzykulturowej i mediacji, doświadczeniami krajowymi i innych państw, których dotknął kryzys migracyjny  na czele z Włochami.

Jak przygotować plan wizyty zagranicznej, nawiązać międzynarodowe relacje i pozyskać środki na projekty transgraniczne? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula już 26 marca uruchamiają nowy kierunek MBA Dyplomacja. Wśród prowadzących m.in.: prof. Agnieszka Cianciara, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, amb. Tomasz Orłowski oraz dr Zdzisław Rapacki.

– Przez trzy semestry najlepsi w Polsce eksperci będą szkolili osoby zajmujące się kontaktami międzynarodowymi we wszystkich instrumentach dyplomatycznych prowadzenia współpracy międzynarodowej, takiej współpracy, która pozwoli znajdować inwestorów zagranicznych, tworzyć nowe miejsca pracy, pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, organizować międzynarodowe wydarzenia, targi i wystawy – podkreśla amb. Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja. Dlatego w programie znalazły się m.in. zajęcia: Zarządzanie komunikacją międzynarodową, Podstawa protokołu dyplomatycznego, czy Pozyskiwanie środków i zarzadzanie projektami międzynarodowymi. Zapisy i rekrutacja odbywają się na stronie internetowej w zakładce kierunku.

Organizowane wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego. – Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami. – dodaje amb. Tomasz Orłowski.

Program studiów to 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych (20%) w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ostatni zjazd odbędzie się zaś w Gdańsku.

           

1 czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

 

W imieniu Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza wszystkiego najlepszego! Dobrych Świąt, dużo życzliwości i dużo nowych idei.

My pod choinkę przynosimy nowe pomysły, nowe projekty, o których niebawem będziemy informowali.

Dziękujemy za to, co było dotychczas i życzymy sobie i Wam jak najwięcej wspólnego działania w przyszłym roku!

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) istnieje możliwość pozyskania finansowania na ofertę edukacyjną Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Dla mikroprzedsiębiorstw jest to do100% kosztów kształcenia, zaś dla pozostałych firm do 80% kosztów kształcenia.

To idealna okazja by wspólnie z pracodawcą wnioskować o poszerzenie kompetencji w Waszym Urzędzie Pracy (decyduje miejsce zarejestrowania firmy).

Więcej informacji SPRAWDŹ NA STRONIE KFS

SPRAWDŹ OFERTĘ EDUKACYJNĄ STUDIUM

Demokracja, praworządność, prawa człowieka. Co dziś znaczą te pojęcia? Jak budować państwo prawa? Jak być świadomym obywatelem? Na te i wiele innych pytań podczas czterech weekendowych zjazdów w ramach nowego kierunku „Studia Obywatelskie” odpowiedzą wybitni teoretycy i zaangażowani w życie społeczne praktycy. Są wśród nich autor programu i koncepcji prof. Marcin Matczak, a także były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar i działaczka społeczna Sylwia Gregorczyk-Abram, czy prof. Wojciech Sadurski.

Studia Obywatelskie są kursem kompetencyjnym, otwartym dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Rekrutacja ruszyła 28 października br. Zapisz się

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza kształci liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu. Łączenie praktyki z teorią, skuteczne działanie oparte na etycznej postawie, wreszcie rozwijanie idei solidarności we współczesnym świecie – oto główne założenia szkoły. Ponadto liderzy społeczni i samorządowi wspierając Studium, będą mieli możliwość wpływu na kształcenie innych.

„Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Misja Studium jest związana z rozwijaniem wartości, jakie reprezentował Paweł Adamowicz. Robimy to, bo chcemy tworzyć wspólnoty otwarte na nowe idee, inicjatywy i dialog” – podkreśla prof. dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

Głównym celem wszystkich kierunków jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej ze studium przypadku i warsztatów z praktykami. Ponadto stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dzielenia się dobrymi praktykami w działaniu samorządów oraz organizacji pozarządowych nie tylko z Polski. Studium stawia także na rozwój umiejętności dotyczących m.in. nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami.

Nauka o klimacie jest priorytetem w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. W sobotę, 16 października naukę rozpoczęli pierwsi studenci Zielonego MBA. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zaś pierwsze spotkanie studentów studiów kompetencyjnych odbędą się w formie zdalnej.

– Dziś spełnia się nasze marzenie, bo zawsze dążyliśmy do tego, aby na najwyższym możliwym poziomie realizować z partnerami samorządowymi studia dla przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, administracji i biznesu. Otwierając dziś studia MBA, jesteśmy otwarci na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne i rozwojowe. Życzę satysfakcji i intelektualnej przygody. – mówił dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, Rektor Collegium Civitas.

Polityka klimatyczna i energetyczna, zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważony styl życia – m.in. takimi zagadnieniami będą się zajmować studenci pierwszego na polskim rynku edukacyjnym kierunku MBA. Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę.

– Rozmawiając o trudnych tematach dla Polski, zawsze pojawia się temat zielonej transformacji. Rozpoczynając dziś tutaj studia, możecie śmiało myśleć o sobie jako o pionierach. Trochę Wam zazdroszczę, bo sama również chciałabym nauczyć się tego wszystkiego, czego Wy dowiecie się, podejmując dostępne tu kierunki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a zmiana jest teraz w Waszych rękach. – mówiła podczas inauguracji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W przyszłości potrzebne będą kadry, które zajmą się tym problemem na różnych poziomach: w polityce, samorządzie i biznesie, a Zielony MBA jest odpowiedzią na te wyzwania. Wśród wykładowców znajdą się m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Jan Marcin Węcławski, biolog morski i dyrektor Instytut Oceanologii PAN w Sopocie i Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zajęcia praktyczne poprowadzą projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz i dziennikarz Maciej Orłoś.

Podczas inauguracji studiów podyplomowych na kierunku MBA Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną wykład „Gospodarowanie wodą w warunkach kryzysu klimatycznego” wygłosił prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

Klimat i środowisko

Te studia kompetencyjne dostarczą narzędzi potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska, które można stosować na poziomie samorządów, miast i rządów. Jeden ze zjazdów odbędzie się w Babiogórskim Parku Narodowym. Studenci porozmawiają tam o bioróżnorodności, eko nawykach i o stanie badań nad klimatem. Bo także wokół tych tematów będą koncentrować się studia „Klimat i środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Podczas czterech weekendów ze studentami spotkają się eksperci, którzy na co dzień wykorzystują dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ochroną zasobów naturalnych i propagowaniem postaw ekologicznych.

Otwarci na dialog

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powołano 1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Misją uczelni jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog. Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.