Dialog jest jedną z najważniejszych społecznych kompetencji, choć nadal jest on niedoceniany jako sposób budowania przyjaznych relacji czy rozwiązywania konfliktów. Dlatego właśnie Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wraz z partnerami: Komitetem Dialogu Społecznego KIG oraz Europejskim Centrum Solidarności zapraszają na trening „Dialog w praktyce”, który skierowany jest do osób aktywnych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Komunikacja bez przemocy

Dialog może przybierać różnorodne formy oraz służyć różnorodnym celom. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), inaczej mówiąc na tzw. „komunikacji bez przemocy”. Twórca tego podejścia dr Marshall Rosenberg twierdził, że język, którego używamy może nieść pokój na świecie bądź szerzyć przemoc. Stąd też koncepcję Nonviolent Communication implikował wszędzie tam, gdzie ludzie prowadzą ze sobą dialog: szkoły, duże przedsiębiorstwa, skonfliktowane społeczności, organizacje. Jednym z fundamentów NVC jest przekonanie, iż niezależnie od intensywności i tematu konfliktu, możliwe jest wypracowanie takiego rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Wychodzimy z założenia, że dialog może mieć charakter konstruktywny, czyli prowadzący do wzajemnego zrozumienia i współpracy mimo różnic.

Zapisz się

Taki dialog jest działaniem pokojowym i aktywnym przeciwstawieniem się wszelkim formom przemocy w każdym jej wymiarze – w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, relacjach pracowniczych oraz w stosunkach między państwami czy organizacjami międzynarodowymi. W każdej z wymienionych sytuacji dochodzi do komunikacji między ludźmi, która może przyczyniać się zarówno do budowania porozumienia jak i powstawania konfliktów.

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, bipolarnych sposobów działania i myślenia oraz towarzyszących im radykalnych ocen i postaw społecznych. Tego rodzaju zjawiska są cechą współczesnej kondycji społecznej w Polsce, Europie i w świecie. Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi do wielu zagrożeń, których konsekwencje trwają zazwyczaj przez długie lata.

Jak to zmienić?

Mocno wierzymy, że receptą na wiele trapiących nas dzisiaj bolączek – zarówno tych o charakterze mikro jak i tych makro – jest umiejętne prowadzenie dialogu, którego można się uczyć w praktyce. W tym celu organizujemy warsztaty „Dialog w praktyce”, które obejmą łącznie 5 dni szkoleniowych, w trybie online oraz stacjonarnie.

Zapisz się

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach:

 • 22-23 kwietnia 2023 (online)
 • 20-21 maja 2023 (online)
 • 24 czerwca 2023 (stacjonarnie w ECS w Gdańsku)

Grupa szkoleniowa będzie liczyła 20-25 osób.

Do kogo skierowane są warsztaty?

Przede wszystkim dla osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu „Dialog w praktyce”.

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Turska – Majewska – psycholog, certyfikowana terapeutka i trenerka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz trenerka i mediatorka pracująca w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) współzałożycielka NVC Solutions, właścicielka Integri TSR.

Pracuje w obszarze: wdrażania modelu NVC i Solutions Focused Approach w organizacjach, wsparcia w komunikacji interpersonalnej, mediacji konfliktów osobistych i zawodowych, budowania rozwiązań w oparciu o cele i zasoby; kryzysów życiowych, depresji, przemocy/mobbingu.

 

 

Tomasz Majewski – psycholog, certyfikow any terapeuta i trener SFA. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla korporacji, firm i organizacji z tematyki: radzenie sobie z kryzysami, rozwiązywanie konfliktów, anty-mobbing, budowanie kultury organizacji w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) oraz Solutions Focused Approach (SFA), zarządzanie ludźmi, wydobywanie
potencjału pracownika, zarządzanie oparte na Empatii.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA). Trener i terapeuta ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego INTEGRI TSR. Właściciel NVC-Solutions.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i zespołami w kryzysach psychicznych i po traumach (przemoc, mobbing, konflikty, depresja, samobójstwa, uprowadzenia, nadużycia, uzależnienia, przemoc seksualna, żałoba) oraz z osobami chcącymi rozwijać swoje kompetencje interpersonalne w obszarze zawodowym (zarządzanie ludźmi, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, wywieranie wpływu, empatia, odporność psychiczna).

 

W niedzielę, 19 lutego, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku wręczono dyplomy 47 absolwentom studiów MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną. To pierwsi absolwenci tego kierunku realizowanego wspólnie przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza i Collegium Civitas.

 

Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, które Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza prowadzi we współpracy z Collegium Civitas, realizowane są od października 2021 roku.
W weekend 18/19 lutego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podsumowano dotychczasowe pierwsze dwie edycje tego programu przygotowanego z myślą o kształceniu kadr gotowych do wdrażania zasad Europejskiego Zielonego Ładu w firmie, samorządzie, czy organizacji. Dzień wcześniej uczestnicy studiów bronili swoje prace dyplomowe, a w niedzielę, już jako absolwenci (47 osób) odebrali dyplomy ukończenia tego pierwszego w Polsce Zielonego MBA.

Aleksandra Dulkiewicz: twórzcie z nami Święto Wolności i Praw Obywatelskich

Jako pierwsza absolwentom studiów pogratulowała Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska:

– Chcę was dziś poprosić, żebyście to, co wynieśliście z tych studiów, wykorzystali twórczo nie tylko w miejscach, w których jesteście na co dzień. Od 2019 roku, około 4 czerwca, organizujemy w Gdańsku rocznicę pierwszych, wolnych i częściowo demokratycznych wyborów. Dla nas, poza oczywistymi względami politycznymi (dla których prezydent Paweł Adamowicz, patron Studium Obywatelskiego, w grudniu 2018 roku przygotował listę samorządowców, których chciał zaprosić do wspólnego świętowania rocznicy 4 czerwca i namysłu nad przyszłością), bardzo ważny jest aspekt społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego od pierwszego roku obchodzenia tej rocznicy, poza symbolicznymi uroczystościami, bardzo ważnym wkładem jest dla nas część społeczna. Chciałabym, was poprosić żebyście swoim twórczym wkładem, współtworzyli z nami czerwcowe Święto Wolności i Praw Obywatelskich.

Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że tematyka poruszana podczas Zielonych studiów MBA, coraz częściej łączy się z realizacją praw człowieka (prawo do czystego powietrza, czy bezpieczeństwa energetycznego).

Prof. Stanisław Mocek “Jesteście pionierami”

Prof. Stanisław Mocek rektor Collegium Civitas:

– Jesteście pierwszym rocznikiem, pionierami naszego wspólnego przedsięwzięcia. Warto podkreślić, że prace przygotowawcze i realizowanie projektu studiów działy się w ścisłej synergii. Dziś stajecie się naszymi ambasadorami i myślę, że w tym przypadku słowo “solidarność”, w nawiązaniu także do miejsca, w którym się znajdujemy, to słowo ma oczywiście swój wymiar historyczny, ale ważne jest też to, że ta solidarność nabiera formę wyzwania przyszłości. Tematyka tych studiów oddaje to, od czego być może zależy życie nasze, naszej planety i przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać, skoro padł pomysł założenia klubu absolwenta.

Gospodarz miejsca Basil Kerski dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności przypomniał genezę narodzin ECS:

– Prezydent Paweł Adamowicz nie lubił zamkniętych muzeów, zamkniętych wobec wartości i ujmujących temat nostalgicznie. W latach 90-tych był w małym, prywatnym Muzeum Muru Berlińskiego, gdzie zachwyciła go idea wystawy – światowy ruch na rzecz praw człowieka od Gandhiego do Wałęsy i zrozumiał, że to jest ta opowieść, której brakuje w Polsce i poza nią także. Wtedy narodziła się idea utworzenia muzeum Solidarności w Gdańsku.

Prof. Paweł Kowal: jak chcecie zmieniać świat?

Prof. Paweł Kowal doradca naukowy Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza podkreślił:

– W gruncie rzeczy wszystkie studia podyplomowe, studia ludzi dorosłych i dojrzałych, są czymś więcej, niż nauką samą w sobie. Są też o tym, jakie mamy zadanie, zobowiązanie do zmieniania. I tak jest też w tym najbardziej znanym cytacie Pawła Adamowicza “Gdańsk chce być miastem solidarności” – my chcemy być jacyś. W naszych wczorajszych dyskusjach się to wspaniale przewijało: czego chcemy, jak chcemy zmieniać świat, czy z poczucia faktu, że ktoś nam coś dał wynika jakieś zobowiązanie? Być może z tego faktu, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie dzielne kobiety i mężczyźni zmieniali świat, wynika także zobowiązanie dla nas. Temu będzie służył klub absolwenta, wspólnota którą będziemy wspólnie budowali.

Każdy z absolwentów odbierając dyplom otrzymał w prezencie książkę autorstwa patrona Studium “Gdańsk jako wspólnota”. Po uroczystości na wspólne zwiedzanie wystawy stałej ECS zaprosił ich Piotr Adamowicz.

Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną – program i wykładowcy

Polityka klimatyczna i energetyczna, zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważony styl życia – m.in. te zagadnienia poruszano podczas zajęć. Wśród wykładowców są m.in. prof. Jerzy Buzek (przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce), prof. Paweł Rowiński (wiceprezes PAN), prof. Jan Marcin Węcławski (biolog morski i dyrektor Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)i Rafał Trzaskowski (prezydent miasta stołecznego Warszawy).

O Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza

Uczelnię powołano do życia w czerwcu 2020 roku, by kształcąc w połączeniu wiedzy z praktyką, rozwijała wartości bliskie Pawłowi Adamowiczowi, który w mieście otwartym na nowe idee i dialog widział centrum budujące wspólnotę.

Aktualnie realizowane kierunki to:

 • Studia MBA dyplomacja
 • Studia MBA zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną
 • Studia MBA bezpieczeństwo publiczne
 • oraz projekty specjalne: Program Przywództwa Społecznego w formie indywidualnego tutoringu; Klimat i Środowisko; Studia Obywatelskie

Rada Studium i Kolegium Programowe Studium Obywatelskiego im. P. Adamowicza

Podczas uroczystości zakończenia studiów prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Paweł Kowal doradca naukowy Studium Obywatelskiego wręczyli akty powołania do Rady oraz Kolegium Programowego Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

Na członków i członkinie Rady Studium powołano:

 • Magdalenę Adamowicz
 • Jana Krzysztofa Bieleckiego
 • Aleksandrę Dulkiewicz
 • Konrada Fijołka
 • Jacka Jaśkowiaka
 • Jacka Karnowskiego
 • Tadeusza Truskolaskiego
 • Dorotę Zmarzlak

Na członków i członkinie Kolegium Programowego Studium powołowano:

 • Piotra Adamowicza
 • Jacka Bendykowskiego
 • Pawła Buczyńskiego
 • Konrada Ciesiołkiewicza
 • Tomasz Fijołka
 • Basila Kerskiego
 • Pawła Kowala
 • Dominikę Kozłowską
 • Annę Materską-Sosnowską
 • Magdalenę Mistat
 • Tomasz Orłowski
 • Marka Prawdę
 • Przemysława Ruchlewskiego
 • Mieczysława Struka
 • Marcina Wojdata

 

Autorka tekstu: Izabela Biała, gdansk.pl

 

Partnerzy:

       

Z początkiem stycznia 2023 r. Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza we współpracy z Collegium Civitas uruchamiają kolejny program kształcenia – studia MBA Bezpieczeństwo Publiczne.

Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania państwa. Wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 i zdrowie publiczne, zagrożenia cyberprzestrzeni, częste klęski żywiołowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej to tylko niektóre z elementów, które ogniskują uwagę społeczeństwa, rządu, władz lokalnych oraz przedsiębiorców. Konstrukcja programu studiów MBA oraz dobór prowadzących mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy na wielu poziomach aktywności publicznej, służb państwowych oraz sektora prywatnego będą mogli efektywnie i profesjonalne zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo publiczne jest przez twórców programu rozumiane bardzo szeroko. Składają się na nie uwarunkowania zewnętrzne – związane z dynamiką zmian systemu międzynarodowego oraz wieloaspektowe czynniki społeczne – z elementami psychologii tłumu, roli mediów, klimatu, energetyki, systemu służby zdrowia, oraz wielu innych aspektów, które definiują współczesne społeczeństwo i państw.

Kierownikiem studiów jest płk dr Piotr Potejko, specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

 

STUDIA SĄ SKIEROWANE DO:

1) Pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za identyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania potencjałem instytucjonalnym w celu jego zapewniania;

2) Inspektorów i specjalistów bezpieczeństwa, którzy na wielu płaszczyznach aktywności zawodowej odpowiadają za zarządzanie bezpieczeństwem;

3) Pracowników służb mundurowych odpowiedzialnych za organizowanie i zarządzanie strukturami dedykowanymi do zapewniania bezpieczeństwa publicznego;

4) Liderów samorządowych tworzących polityki i strategie bezpieczeństwa publicznego;

5) Specjalistów odpowiedzialnych za komunikację i zarządzanie bezpieczeństwem w podmiotach kooperujących z sektorem publicznym;

6) Pracowników firm i instytucji, które mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa.

 

PROGRAM

Program studiów obejmuje 272 godziny dydaktyczne realizowane przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty-niedziele).

Ramowy program Studiów (wykaz przedmiotów):

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie społeczności lokalnych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Zwalczanie terroryzmu, przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi
 • Struktura i zarządzanie systemem bezpieczeństwa narodowego RP
 • Zarządzanie klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi
 • Zarządzanie konfliktem
 • Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Zarządzanie systemem ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia
 • Zarządzanie zespołem (przywództwo)

 

Program może ulec niewielkim zmianom.

Niebawem więcej informacji o rekrutacji.

Partnerzy:

       

Wyzwania polskiego samorządu terytorialnego w kontekście aktualnej sytuacji europejskiej. Z jakimi zadaniami będą się mierzyć absolwenci studiów MBA Dyplomacja?

Jak nieujarzmiony na czas koronawirus SARS w odległym Wuhanie położonym w chińskim interiorze brutalnie wyrwał prawie trzy lata z naszego życia? Jak rosyjska agresja przeciw Ukrainie zmieniła rynek paliwowy, wywołując kryzys energetyczny? Jaki wpływ na wysokość raty kredytu w Polsce mają wyniki wyborów do Kongresu USA i zmiany wartości obligacji amerykańskich? Jak spór o praworządność polskiego rządu ze stojącą na straży traktatów Komisją Europejską może spowolnić rozwój gospodarczy kraju? Jak konflikty etniczne i wyznaniowe przy gwałtownym wzroście demograficznym Afryki i Azji rodzą fale migracji do Europy? 

Początek obecnego stulecia wskazał, jak bardzo wydarzenia dziejące się dzisiaj na scenie międzynarodowej przenikają się i rzutują na życie każdego społeczeństwa, w czym Polska nie jest wyjątkiem. Integracja europejska przyśpiesza rozwój państw członkowskich dzięki transferom finansowym, których celem jest zmniejszanie różnic w poziomie życia i zwiększanie spójności między nimi. Bezpośrednie korzyści globalizacji osiągane przez nas dzięki ułatwieniom w transporcie i komunikacji zderzają się z efektami zjawisk kryzysowych przybywających do nas często z daleka. Stare myślenie „niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”[1]  nijak się ma do rzeczywistości.

Świat się stał bardziej nieprzewidywalny, trudniejszy do wyjaśnienia i zrozumienia, czego oczekują społeczeństwa. Dlatego właśnie polityka zagraniczna przestaje skupiać się na rozwiązywaniu problemów, ale koncentruje się na rozumieniu procesów. W przypadku UE dla odmiany dostęp regionów do instytucji unijnych sprawił, że zatarł się jasny rozdział między zewnętrzną a wewnętrzną polityką poszczególnych państw. Pojawili się obok państw nowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, którzy będąc bliżej społeczeństwa, mogą często lepiej rozumieć jego potrzeby.

Budowa kładki dla pieszych łączącej miasta położone po dwóch stronach granicznej rzeki była niegdyś decyzją polityczną podejmowaną na najwyższym szczebla, dziś lepiej to zrobią samorządy. Zidentyfikowanie partnerów do konsorcjum grupującego uczelnie badawcze bywa łatwiejsze za granicą niż we własnym kraju. Sprowadzenie inwestora zagranicznego do własnego miasta czy zdobycie dla niego prawa organizacji imprezy sportowej lub kulturalnej jest niewyobrażalne bez współpracy władz lokalnych z siecią placówek dyplomatycznych. Znalezienie nowych rynków zbytu dla własnej produkcji jest często łatwiejsze dla misji złożonej z przedsiębiorców niż dla biurokratycznych struktur wsparcia biznesu.

Często prosi się też wówczas o pomoc wyspecjalizowane gabinety doradcze, wynajmuje pośredników czy agencje public relations. My proponujemy zarządzanie tą sferą działań publicznych dzięki umiejętnościom nabytym na studiach MBA Dyplomacja prowadzonych w ramach Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. W czym upatrujemy ich oryginalność? Tą drogą łatwiej zrealizujemy zasadę „myśl globalnie, działaj lokalnie”[2]. Uzmysłowienie potrzeb i stworzenie możliwości jak wskazał je przed stu laty szkocki urbanista sir Patrick Geddes jest najlepszą gwarancją pozostania właścicielem procesu, zachować kierowanie nim i elastycznie adaptować do lokalnych warunków.

Tradycyjna dyplomacja prowadzona przez państwa miewa skłonność do lekceważenia kontaktów zagranicznych samorządów. Wynika po części z roszczenia do wyłączności, która może kryć niechęć do zmian, ale nie gwarantuje rozwiązywania powierzonych jej zadań. Jednocześnie ma do zaoferowania swoim samorządowym i pozarządowym partnerom zupełnie inne zdolności, których są one często pozbawione. Są to techniki i metody pracy, które pozwolą im skuteczniej zarządzać współpracą międzynarodową. Protokół dyplomatyczny nauczy, jak okazywać obcemu partnerowi szacunek, jak zarządzać różnorodnością i dawać gościom odczucie równości, jak umiejętnie tworzyć pierwsze wrażenie. Znajdowania słów, które nie jątrzą i nie obrażają, ale budują nawet odległą przyszłość. Negocjacji nie traktować jako gry o sumie zerowej, tylko jako „dyplomację, która stawia na swoim, ale pozostawi drugą stronę rozsądnie usatysfakcjonowaną” (sir Anthony Eden). Poznawać nieograniczone możliwości, jakie stworzyła dyplomacja w zakresie mediacji i pośredniczenia nie tylko w rozwiązywaniu sporów, ale unaocznianiu potencjału współpracy i identyfikacji drogi do niej prowadzącej. Znajdować sojuszników, wymieniać się z nimi obietnicami poparć, przekonywać do swoich racji, prowadzić kampanie na ich rzecz. Umieć prowadzić korespondencję zgodnie z regułami dyplomacji. Nauczyć się sporządzać umowy z partnerami zagranicznymi począwszy od najprostszych form listów intencyjnych i memorandów o porozumieniu. Znać podstawowe instytucje prawa międzynarodowego, rozumieć funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Sumując, uzyskać obycie, dzięki któremu nie będzie się unikać kontaktów zagranicznych z obawy popełnienia błędu i czuć się swobodnie w środowisku międzynarodowym

Dzięki połączeniu wyczucia potrzeb i umiejętności ich osiągania powstaje dyplomacja społeczna, samorządowa, pozarządowa, transgraniczna. Jest cennym uzupełnieniem i wzmocnieniem polityki zagranicznej państwa „zważywszy, że społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego”[3]. W warunkach upowszechniania się zarządzania wielopoziomowego, multi-level governance (MLG), bywa najwłaściwszym poziomem realizacji interesu państwa, więc należy mu się staranne przygotowanie, ale również całkowita pomoc ze strony służb dyplomatycznych i konsularnych. Koncepcja MLG narodziła się w ramach rozwoju procesu integracji europejskiej jako podejście funkcjonalistyczne o odległej inspiracji federalistycznej. Jest świadomą formą włączania aktorów niepublicznych, odpowiedzią na deficyt demokratycznej legitymacji, ale systemem zarządzania międzynarodowego, który nie zastępuje państwa narodowego. Przygotowania do uczestnictwa w tym systemie nauczy MBA Dyplomacja.

Amb. Tomasz Orłowski

[1] Stanisław Wyspiański, Wesele, akt I, scena 1.

[2] W. Stephen, Think global, Act local: Life and legacy of Patrick Geddes, Edinburgh 2015.

[3] Preambuła Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 124, poz. 607.

Z radością informujemy, że Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wraz z Komitetem Dialogu Społecznego KIG rozpoczyna rekrutację do inicjatywy edukacyjnej „Dialog w praktyce”, której celem jest zwiększenie jednej z najważniejszych społecznych kompetencji, jaką jest dialog. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „porozumieniu bez przemocy”.

 

Dialog, choć niedoceniany, może być ważnym elementem poszanowania godności ludzi, praw człowieka i wolności obywatelskich. Może być również drogą prowadzącą do budowania przyjaznych relacji społecznych, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania społecznego kapitału. I w końcu, co jest bardzo ważne, z powodu narastających napięć na świecie i w Polsce, jest jedną z najlepszych dostępnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych i politycznych – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu
i koordynator inicjatywy „Dialog w praktyce”.

 

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, populizmu i antydemokratycznych metod działania. Towarzyszy im radykalizacja postaw społecznych, która niejednokrotnie prowadzi do przemocy.

Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi także do wielu innych zagrożeń, przede wszystkim do potężnego kryzysu zaufania społecznego i podważania demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Konsekwencje tego stanu rzeczy są i będą dramatyczne.

Wierzymy, że poprzez trening i praktykę, można nauczyć się konstruktywnego prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zaangażowanych. Właśnie takie umiejętności będą nabywać uczestniczki i uczestnicy organizowanych przez  nas warsztatów. Szkolenie kierowane jest do osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu.

 

Naszą „kotwicą aksjologiczną” jest dziedzictwo jednego z największych w historii świata ruchów społecznych wyrzekających się przemocy, jakim była „Solidarność” lat 80. To mądrości, determinacji i demokratycznym marzeniom uczestniczek i uczestników tego ruchu zawdzięczamy pokojowe przemiany w Polsce, które otworzyły przed nami bramę do wolności. Doświadczając obecnie największego od 1989 roku kryzysu wartości oraz instytucji demokratycznych, wiemy, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność podtrzymania wiary w wartości dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. Nie ma innej drogi do obrony demokracji i społeczeństwa obywatelskiego niż odpowiedzialne podejście do dialogu jako wartości oraz kompetencji, wymagającej ciągłych doświadczeń oraz ich codziennego aktualizowania w naszych domach, społecznościach lokalnych, organizacjach, miejscach pracy i w polityce.

 

Kwestie organizacyjne

 

Szkolenie ma charakter praktyczny. Składa się z pięciu pełnych dni szkoleniowych oraz konsultacji. Ostatni dzień będzie dniem superwizyjnym, w trakcie którego omawiana będzie realizacja zadań i planów z nimi związanych; odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zakończenie szkolenia poprzedzone będzie dyskusjami
z inicjatorkami i inicjatorami Studium oraz zwiedzaniem ECS. Uroczystemu wręczeniu dyplomów towarzyszyć będzie wspólna kolacja.

 

Liczba uczestników: do 20-25 osób

 

Prowadzący warsztaty:

 • Agnieszka Turska-Majewska i Tomasz Majewski – psychologowie, trenerzy
  i psychoterapeuci od lat pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy.

 

Koordynatorzy:

 • Anna Tarnawska (sekretarz KDS KIG) i Konrad Ciesiołkiewicz (przewodniczący).

 

Niebawem więcej informacji o rekrutacji.

Zgłoś się do Stypendium Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, które zostało przygotowane z myślą o kandydatach i kandydatach, chcących otrzymać finansowe wsparcie na kierunkach studiów podyplomowych MBA Dyplomacja oraz MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, na które trwa obecnie rekrutacja.

Stypendia są realizowane w celu wzmacniania lokalnych liderów samorządowych, pozarządowych których praca i dotychczasowy dorobek koncentrują się na ideach:

 1. miasta/wsi innowacyjnej i ekologicznej,
 2. miasta/wsi otwartej i solidaryzującej się z osobami wykluczanymi społecznie,
 3. miasta/wsi rozumianej jako wspólnota.

Stypendia są przyznawane przez Fundację Gdańską w ramach SOPA (Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza). Stypendia mają na celu umożliwić obniżenie kryterium dostępu do wysokiej klasy studiów podyplomowych MBA Dyplomacja, realizowanych wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu VISTULA oraz Studia MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną, realizowanych wspólnie z Collegium Civitas.

Wypełnij formularz o stypendium

 

Rekrutuj na kierunek MBA Dyplomacja

Rekrutuj na kierunek MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną

Sprawdź Regulamin stypendium 

3 semestry, 305 godzin zajęć (realizowanych zarówno stacjonarnie, jak i online), spotkania z najlepszymi polskimi ekspertami, szkolenia ze wszystkich instrumentów współczesnej dyplomacji i współpracy międzynarodowej – tak w skrócie prezentuje się program naszych studiów MBA Dyplomacja, organizowanych razem z Akademią Finansów i Biznesu Vistula. Kierownikiem jest prof. Tomasz Orłowski, dyplomata, były ambasador Polski we Francji, Monako oraz we Włoszech. Rekrutacja do nowej grupy rusza na początku 2023 r.

Dzisiejszy świat potrzebuje dyplomatów – osób, które poprzez sprawną współpracę będą łagodzić narastające konflikty i utrzymywać partnerskie relacje nie tylko w obszarze polityki, ale także we wszelkiego typu organizacjach pozarządowych. W Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza wiemy, jak przygotować przedstawicieli wspomnianych instytucji do skutecznych relacji międzynarodowych. Dodatkowo łączymy to z programem MBA!

Pracujesz lub zamierzasz pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, instytucjach kultury oraz sportu lub w sektorze szkolnictwa wyższego? Interesujesz się kwestią integracji europejskiej i prowadzeniem projektów w ramach współpracy transgranicznej? Zależy Ci na rozwinięciu kompetencji i rozszerzeniu kontaktów? To studia dla Ciebie! Dołącz do grona kształconego przez ekspertów!

„Zmienność i niepewność współczesnego świata łączy się z rosnącym przekonaniem, że trudno radzić się w nim samotnie, za to pomaga współpraca narodowa, której niezbędnym instrumentem jest dyplomacja. Wprowadzą do niej nasze studia” – mówi amb. Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja.

Uczestnicy kierunku podczas zjazdów stacjonarnych oraz zajęć zdalnych biorą udział w spotkaniach z praktykami, którzy od lat działają w obszarze szeroko pojętej dyplomacji. W kameralnej atmosferze dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem ze słuchaczami. Dotychczasowy program współtworzyli m.in. prof. Agnieszka Cianciara, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, czy prof. Adam Bodnar.

 

Zapisy i rekrutacja odbywają się w linku poniżej