Naszym studentom, a także wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć więcej o Polsce, Europie i naszej wspólnej przyszłości – polecamy debaty z programu ŚWIĘTA WOLNOŚCI w Gdańsku. Kto może, niech jedzie do Gdańska, a kto nie może – warto dołączyć online. Partnerem wydarzenia jest Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

/ termin: 27 sierpnia – 1 września 2021

/ transmisje: ecs.gda.pl i gdansk.pl

Z końcem sierpnia i początkiem września splata się w Gdańsku pamięć o dwóch wydarzeniach, które zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale i świata – wielkim strajku w Stoczni Gdańskiej, zakończonym podpisaniem Porozumień Sierpniowych, które zrobiły pierwszy wyłom w murze dzielącym Europę wschodnią od zachodniego świata, oraz wybuchu II wojny światowej, która przyniosła śmierć i głód, ale i na długie dziesięciolecia nowy porządek polityczny. Gdańskim patentem jest rozmawiać w tym czasie o przyszłości, a nie o przeszłości.

Remedium na własne lęki

Święto Wolności otwieraSolidarity of Arts – festiwal wielu sztuk. Poprzez muzykę, film, teatr i debatę artyści zapraszają publiczność do dialogu, w tym roku o przyszłości.

– Stoimy wobec konfrontacji z własnym strachem przed utratą demokracji, autorytaryzmem, zagrożeniami klimatycznymi, wykluczeniem, chaosem, izolacją…. – mówi Magdalena Sroka, kuratorka festiwalu SOFA. – Tegoroczna edycja festiwalu to przede wszystkim poszukiwanie remedium na poczucie bezsiły, braku sprawczości. Próba pokazania, że przyszłość zaczyna się dziś. To, czym będzie, ciągle jest w naszej dyspozycji, ale już nie osamotnionych. Musimy szukać wspólnoty, pomocy, solidarności. Odpowiadać działaniem. Nie czekać. Działać!

POLECAMY / https://solidarityofarts.pl/debaty/

/ Marzenie o lepszej przyszłości

/ Wina i pojednanie, zbrodnia bez kary. Rozmowa wokół książki „27 śmierci toby’ego obeda”

/ Czy może nam być jeszcze dobrze… razem?

/ Artyści. Animatorzy wolności

Etyka Solidarności

Tradycją już się stało w rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, że do Gdańska z wykładem przybywa wybitna osobistość życia publicznego z Polski i świata. Cykl nosi tytuł Etyka Solidarności, co jest odwołaniem do tytułu tomu ks. Józefa Tischnera (1981). Przesłanką zawsze jest namysł nad pojęciem solidarności, dobra wspólnego, społeczeństwa obywatelskiego i kulturą demokratyczną ponad bieżącymi problemami i sporami. W tym roku mówcą będzie – Żanna Niemcowa, rosyjska dziennikarka, aktywistka społeczna, która po licznych pogróżkach w mediach społecznościowych wybrała emigrację polityczną, a jednocześnie córka Borisa Niemcowa – działacza demokratycznego, obrońcy praw człowieka, zastrzelonego w centrum Moskwy przez nieznanych sprawców.

WIĘCEJ / https://ecs.gda.pl/title,31082021,pid,2397.html

Korzenie Samorządnej Rzeczpospolitej

W tym roku przypada 40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na kilka wrześniowych i październikowych dni hala Olivia w Gdańsku stała się wolnym parlamentem w zniewolonym kraju. Podczas tego historycznego zjazdu ukształtowała się struktura NSZZ „Solidarność”, w demokratyczny sposób wybrano przewodniczącego Lecha Wałęsę, podjęto ponad 60 uchwał z różnych dziedzin życia społecznego. Do historii szczególnie przeszły dwa dokumenty – tzw. „Samorządna Rzeczpospolita” i „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”. „Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów” – czytamy.

– W rocznicę tego wydarzenia do debaty zaprosiliśmy świadków historii i naukowców. Będziemy rozmawiać o proponowanych podczas zjazdu zmianach gospodarczych, znaczeniu samorządności i roli wolnych mediów – mówi Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych. – Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Solidarność była monolitem i jakie działania prowadziły władze PRL, aby rozbić jedność związku, wreszcie jakie było przesłanie ruchu społecznego Solidarność i jego znaczenie dla budowy wspólnej Europy? To pytania wciąż otwarte.

Konferencja potrwa dwa dni, w dyskusji wezmą udział m.in. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Aleksandra Dulkiewicz, Władysław Frasyniuk i Jan Rulewski. Nie zabraknie wspomnienia tych, którzy odeszli, legend Solidarności – Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.

– Stan wojenny zatrzymał realizację pierwszego programu Solidarności, ale twórcza energia zjazdu przetrwała i stała się osiem lat później źródłem przemian Rzeczypospolitej – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS.

PROGRAM / https://ecs.gda.pl/samorzadna_rzeczpospolita

/ (Samorządna) Rzeczpospolita XXI wieku

/ Przesłanie dla Europy. „Posłanie…” i odzew ze strony państw bloku wschodniego

/ „Samorządna Rzeczpospolita”. Myśl programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

/ Między kapitalizmem a centralnym planowaniem. W stronę gospodarki mieszanej

/ Czy solidarność była monolitem? Frakcje i podziały

/ Służba bezpieczeństwa i władze partyjne wobec I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. W stronę konfrontacji?

/ Rola wolnych mediów podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Europa z widokiem na przyszłość

Obchody Święta Wolności zakończy międzynarodowe forum „Europa z widokiem na przyszłość”, które odbędzie się 1 września. Oś debaty wyznaczą dwa wydarzenia – 30 rocznica upadku Związku Radzieckiego i 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Dyskusja będzie poświęcona m.in. relacji na linii Rosja – Europa, współczesnym zagrożeniom dla demokracji, budowaniu międzynarodowych sojuszy, a także przyszłości Starego Kontynentu.

– Pandemia zmienia nas i świat. Konfrontacja z koronawirusem jest walką o życie, ale też testem dla systemów politycznych i gospodarczych. Pandemia to czas globalnego stanu wyjątkowego, który niesie zarówno zagrożenia, jak i szansę na odnowę – zauważa Basil Kerski, przywołując jednocześnie wydarzenia ostatnich dni w Afganistanie czy wstrząsający obraz uchodźców zmuszonych do koczowania w nieludzkich warunkach na granicy naszego państwa. – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku upamiętnia wolnościowe rewolucje lat 1989–1991 i stara się przetłumaczyć wartości solidarności i wolności na dzisiejszy język. Czy pandemia będzie nowym czasem narodzenia wspólnoty europejskiej, czy raczej nas Europejczyków zdystansuje? Tego jeszcze nie wiemy. Pandemia na pewno jest tak silnym cywilizacyjnym doświadczeniem, że będzie dla wszystkich Europejczyków w następnych latach kluczowym, wspólnym punktem odniesienia.

Do rozmowy siądą m.in.: francuski europoseł i dziennikarz – Bernard Guetta, kierująca pracami izraelskiej ambasady w Warszawie – Tal Ben-Ari Yaalon czy niemiecki polityk i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Hans-Gert Pöttering.

PROGRAM / https://ecs.gda.pl/title,1092021,pid,2398.html

/ 1991–2021. Imperium kontratakuje. Europa 30 lat po rozpadzie ZSRR

/ Demokracja w odwrocie? W obronie swobód obywatelskich w Europie

/ Europa obywateli. Seminarium: Dyplomacja obywatelska w Europie Środkowo-Wschodniej

/ Europa i świat. Nowe rozdanie, nowi liderzy, nowe sojusze

Organizatorami Święta Wolności są: miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego i Europejskie Centrum Solidarności.

Szczegółowy program wydarzeń: www.ecs.gda.pl/1980gdansk