Z radością informujemy, że Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wraz z Komitetem Dialogu Społecznego KIG rozpoczyna rekrutację do inicjatywy edukacyjnej „Dialog w praktyce”, której celem jest zwiększenie jednej z najważniejszych społecznych kompetencji, jaką jest dialog. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „porozumieniu bez przemocy”.

 

Dialog, choć niedoceniany, może być ważnym elementem poszanowania godności ludzi, praw człowieka i wolności obywatelskich. Może być również drogą prowadzącą do budowania przyjaznych relacji społecznych, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania społecznego kapitału. I w końcu, co jest bardzo ważne, z powodu narastających napięć na świecie i w Polsce, jest jedną z najlepszych dostępnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych i politycznych – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu
i koordynator inicjatywy „Dialog w praktyce”.

 

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, populizmu i antydemokratycznych metod działania. Towarzyszy im radykalizacja postaw społecznych, która niejednokrotnie prowadzi do przemocy.

Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi także do wielu innych zagrożeń, przede wszystkim do potężnego kryzysu zaufania społecznego i podważania demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Konsekwencje tego stanu rzeczy są i będą dramatyczne.

Wierzymy, że poprzez trening i praktykę, można nauczyć się konstruktywnego prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zaangażowanych. Właśnie takie umiejętności będą nabywać uczestniczki i uczestnicy organizowanych przez  nas warsztatów. Szkolenie kierowane jest do osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu.

 

Naszą „kotwicą aksjologiczną” jest dziedzictwo jednego z największych w historii świata ruchów społecznych wyrzekających się przemocy, jakim była „Solidarność” lat 80. To mądrości, determinacji i demokratycznym marzeniom uczestniczek i uczestników tego ruchu zawdzięczamy pokojowe przemiany w Polsce, które otworzyły przed nami bramę do wolności. Doświadczając obecnie największego od 1989 roku kryzysu wartości oraz instytucji demokratycznych, wiemy, że na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność podtrzymania wiary w wartości dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. Nie ma innej drogi do obrony demokracji i społeczeństwa obywatelskiego niż odpowiedzialne podejście do dialogu jako wartości oraz kompetencji, wymagającej ciągłych doświadczeń oraz ich codziennego aktualizowania w naszych domach, społecznościach lokalnych, organizacjach, miejscach pracy i w polityce.

 

Kwestie organizacyjne

 

Szkolenie ma charakter praktyczny. Składa się z pięciu pełnych dni szkoleniowych oraz konsultacji. Ostatni dzień będzie dniem superwizyjnym, w trakcie którego omawiana będzie realizacja zadań i planów z nimi związanych; odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zakończenie szkolenia poprzedzone będzie dyskusjami
z inicjatorkami i inicjatorami Studium oraz zwiedzaniem ECS. Uroczystemu wręczeniu dyplomów towarzyszyć będzie wspólna kolacja.

 

Liczba uczestników: do 20-25 osób

 

Prowadzący warsztaty:

  • Agnieszka Turska-Majewska i Tomasz Majewski – psychologowie, trenerzy
    i psychoterapeuci od lat pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy.

 

Koordynatorzy:

  • Anna Tarnawska (sekretarz KDS KIG) i Konrad Ciesiołkiewicz (przewodniczący).

 

Niebawem więcej informacji o rekrutacji.