Pozwolą działać na rzecz rozwoju kraju, uczestniczyć w budowaniu wspólnej Europy, zrozumieć złożony i różnorodny świat – ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Współpraca Międzynarodowa Samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

– Dzisiaj stosunki międzynarodowe prowadzą nie tylko państwa. Rozwijają je miasta, regiony, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne. Łączą się w sieci, aby wraz z Unią Europejską lepiej realizować wspólne cele. Są wreszcie bliżej społeczeństwa, dlatego lepiej rozumieją jego potrzeby i są w stanie je wypełnić na poziomie międzynarodowym – podkreśla prof. Tomasz Orłowski, były ambasador RP we Francji i Włoszech, wiceminister spraw zagranicznych, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego, który będzie kierował studiami podyplomowymi Współpraca Międzynarodowa Samorządów.

Celem kierunku jest wykształcenie grupy profesjonalnych urzędników samorządowych prowadzących współpracę międzynarodową, poprzez przekaz wiedzy eksperckiej, studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

Zapisy na studia są prowadzone przez stronę www.studiumobywatelskie.pl

Do kogo kierujemy studia?

Do zainteresowanych ekspansją gospodarczą i eksportową, tworzeniem projektów kooperacji i partnerstw biznesowych, samorządowców, radnych, osób odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego, działaczy inicjatyw obywatelskich, samorządowych i organizacji pozarządowych. – Rezygnacja ze współpracy międzynarodowej w kontekście samorządów wynika z obaw przed nieznajomością świata. Dlatego trzeba poznać podstawy protokołu dyplomatycznego, technik prowadzenia negocjacji międzynarodowych, umiejętności sporządzenia memorandum o porozumieniu, tworzenia koncepcji kampanii międzynarodowej promocji własnego miasta, pozyskania inwestorów zagranicznych – dodaje prof. Tomasz Orłowski.

Studia podyplomowe będą trwać dwa semestry i obejmą dziesięć bloków tematycznych. Uczestnicy wezmą udział w 215 godzinach zajęć realizowanych hybrydowo.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom

Większość ankietowanych samorządów nie posiada strategicznego dokumentu priorytetów współpracy międzynarodowej. Tłumaczą to brakami niezbędnych środków finansowych i odpowiednich zasobów ludzkich.

Tymczasem warto pamiętać, że Krajowy Plan Odbudowy oparty na finansowaniu europejskim projektów służących osiągnięciu odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią jest szansą dla samorządów. Miasta, gminy, regiony podejmują wspólne projekty gospodarcze, edukacyjne, ekologiczne, przyciągają inwestycje zagraniczne, organizują międzynarodowe wystawy, targi, wydarzenia artystyczne, imprezy sportowe i młodzieżowe. Identyfikacja wspólnych problemów pozwala łatwiej je rozwiązywać albo pomagać partnerom w ich rozwiązaniu.

Wykwalifikowana kadra

Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą praktycy z ogromnym doświadczeniem dyplomatycznym, m.in. amb. Marek Grela (były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, wiceminister spraw zagranicznych, dyrektor generalny w Radzie UE), amb. Marek Prawda (były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, ambasador w Niemczech i Szwecji, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej), amb. Zdzisław Rapacki (były stały przedstawiciel RP przy ONZ w Genewie, dyrektor biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP), amb. Janusz Niesyto (były ambasador RP w Szwajcarii i  Finlandii, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego), amb. Barbara Tuge-Erecińska (była ambasador RP w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze, wiceminister spraw zagranicznych).

Zajęcia, warsztaty i badania przypadków z zakresu współpracy międzynarodowej przeprowadzą także prof. Maciej Perkowski (Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, współpraca międzynarodowa samorządów), prof. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki, specjalność politolog, współpraca międzynarodowa samorządów), prof. Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński, dyplomacja handlowa, dyplomacja publiczna, współpraca międzynarodowa samorządów), Ewa Gołąb-Nowakowska (dyrektor biura współpracy z zagranicą Urzędu miasta Wrocławia), Maciej Bóbr (były rzecznik prasowy wojewody małopolskiego).

1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzące wspólnotę, otwarte na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnych, regionalnych, państwowych w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie, budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Kształcenie jest oparte na formach dopasowanych do wymagań, oczekiwań i możliwości grupy docelowej. Przełożyły się one na powstanie czterech modeli edukacyjnych: studia podyplomowe (Współpraca międzynarodowa samorządów, Organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe), studia podyplomowe typu Master Business Administration (Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, Bezpieczeństwo w sektorze publicznym), wolne studia kompetencyjne (Klimat i środowisko, Studia Obywatelskie) oraz program tutoringu. Rekrutacje na pozostałe kierunki rozpoczną się niebawem. Ponadto organizatorzy zaplanowali realizację trzech modułów uzupełniających, które będą miały charakter przekrojowy.

– Łączymy doświadczenia organizacji pozarządowych oraz uczelni, by wspólnie kształcić liderów. Świat się zmienia i chcemy tej zmianie towarzyszyć. Dzisiejsi liderzy społeczni, aktywiści oraz politycy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówi dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego.

Więcej informacji o Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza oraz trwających rekrutacjach dostępne na stronie: studiumobywatelskie.pl