Dialog jest jedną z najważniejszych społecznych kompetencji, choć nadal jest on niedoceniany jako sposób budowania przyjaznych relacji czy rozwiązywania konfliktów. Dlatego właśnie Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wraz z partnerami: Komitetem Dialogu Społecznego KIG oraz Europejskim Centrum Solidarności zapraszają na trening „Dialog w praktyce”, który skierowany jest do osób aktywnych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Komunikacja bez przemocy

Dialog może przybierać różnorodne formy oraz służyć różnorodnym celom. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), inaczej mówiąc na tzw. „komunikacji bez przemocy”. Twórca tego podejścia dr Marshall Rosenberg twierdził, że język, którego używamy może nieść pokój na świecie bądź szerzyć przemoc. Stąd też koncepcję Nonviolent Communication implikował wszędzie tam, gdzie ludzie prowadzą ze sobą dialog: szkoły, duże przedsiębiorstwa, skonfliktowane społeczności, organizacje. Jednym z fundamentów NVC jest przekonanie, iż niezależnie od intensywności i tematu konfliktu, możliwe jest wypracowanie takiego rozwiązania, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Wychodzimy z założenia, że dialog może mieć charakter konstruktywny, czyli prowadzący do wzajemnego zrozumienia i współpracy mimo różnic.

Zapisz się

Taki dialog jest działaniem pokojowym i aktywnym przeciwstawieniem się wszelkim formom przemocy w każdym jej wymiarze – w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, relacjach pracowniczych oraz w stosunkach między państwami czy organizacjami międzynarodowymi. W każdej z wymienionych sytuacji dochodzi do komunikacji między ludźmi, która może przyczyniać się zarówno do budowania porozumienia jak i powstawania konfliktów.

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, bipolarnych sposobów działania i myślenia oraz towarzyszących im radykalnych ocen i postaw społecznych. Tego rodzaju zjawiska są cechą współczesnej kondycji społecznej w Polsce, Europie i w świecie. Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi do wielu zagrożeń, których konsekwencje trwają zazwyczaj przez długie lata.

Jak to zmienić?

Mocno wierzymy, że receptą na wiele trapiących nas dzisiaj bolączek – zarówno tych o charakterze mikro jak i tych makro – jest umiejętne prowadzenie dialogu, którego można się uczyć w praktyce. W tym celu organizujemy warsztaty „Dialog w praktyce”, które obejmą łącznie 5 dni szkoleniowych, w trybie online oraz stacjonarnie.

Zapisz się

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach:

  • 22-23 kwietnia 2023 (online)
  • 20-21 maja 2023 (online)
  • 24 czerwca 2023 (stacjonarnie w ECS w Gdańsku)

Grupa szkoleniowa będzie liczyła 20-25 osób.

Do kogo skierowane są warsztaty?

Przede wszystkim dla osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu „Dialog w praktyce”.

Prowadzący szkolenie:

Agnieszka Turska – Majewska – psycholog, certyfikowana terapeutka i trenerka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz trenerka i mediatorka pracująca w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) współzałożycielka NVC Solutions, właścicielka Integri TSR.

Pracuje w obszarze: wdrażania modelu NVC i Solutions Focused Approach w organizacjach, wsparcia w komunikacji interpersonalnej, mediacji konfliktów osobistych i zawodowych, budowania rozwiązań w oparciu o cele i zasoby; kryzysów życiowych, depresji, przemocy/mobbingu.

 

 

Tomasz Majewski – psycholog, certyfikow any terapeuta i trener SFA. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla korporacji, firm i organizacji z tematyki: radzenie sobie z kryzysami, rozwiązywanie konfliktów, anty-mobbing, budowanie kultury organizacji w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) oraz Solutions Focused Approach (SFA), zarządzanie ludźmi, wydobywanie
potencjału pracownika, zarządzanie oparte na Empatii.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA). Trener i terapeuta ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego INTEGRI TSR. Właściciel NVC-Solutions.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i zespołami w kryzysach psychicznych i po traumach (przemoc, mobbing, konflikty, depresja, samobójstwa, uprowadzenia, nadużycia, uzależnienia, przemoc seksualna, żałoba) oraz z osobami chcącymi rozwijać swoje kompetencje interpersonalne w obszarze zawodowym (zarządzanie ludźmi, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, wywieranie wpływu, empatia, odporność psychiczna).