Z początkiem stycznia 2023 r. Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza we współpracy z Collegium Civitas uruchamiają kolejny program kształcenia – studia MBA Bezpieczeństwo Publiczne.

Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania państwa. Wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 i zdrowie publiczne, zagrożenia cyberprzestrzeni, częste klęski żywiołowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej to tylko niektóre z elementów, które ogniskują uwagę społeczeństwa, rządu, władz lokalnych oraz przedsiębiorców. Konstrukcja programu studiów MBA oraz dobór prowadzących mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy na wielu poziomach aktywności publicznej, służb państwowych oraz sektora prywatnego będą mogli efektywnie i profesjonalne zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo publiczne jest przez twórców programu rozumiane bardzo szeroko. Składają się na nie uwarunkowania zewnętrzne – związane z dynamiką zmian systemu międzynarodowego oraz wieloaspektowe czynniki społeczne – z elementami psychologii tłumu, roli mediów, klimatu, energetyki, systemu służby zdrowia, oraz wielu innych aspektów, które definiują współczesne społeczeństwo i państw.

Kierownikiem studiów jest płk dr Piotr Potejko, specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

 

STUDIA SĄ SKIEROWANE DO:

1) Pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za identyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania potencjałem instytucjonalnym w celu jego zapewniania;

2) Inspektorów i specjalistów bezpieczeństwa, którzy na wielu płaszczyznach aktywności zawodowej odpowiadają za zarządzanie bezpieczeństwem;

3) Pracowników służb mundurowych odpowiedzialnych za organizowanie i zarządzanie strukturami dedykowanymi do zapewniania bezpieczeństwa publicznego;

4) Liderów samorządowych tworzących polityki i strategie bezpieczeństwa publicznego;

5) Specjalistów odpowiedzialnych za komunikację i zarządzanie bezpieczeństwem w podmiotach kooperujących z sektorem publicznym;

6) Pracowników firm i instytucji, które mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa.

 

PROGRAM

Program studiów obejmuje 272 godziny dydaktyczne realizowane przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty-niedziele).

Ramowy program Studiów (wykaz przedmiotów):

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie społeczności lokalnych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Zwalczanie terroryzmu, przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi
 • Struktura i zarządzanie systemem bezpieczeństwa narodowego RP
 • Zarządzanie klęskami żywiołowymi i awariami technicznymi
 • Zarządzanie konfliktem
 • Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Zarządzanie systemem ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia
 • Zarządzanie zespołem (przywództwo)

 

Program może ulec niewielkim zmianom.

Niebawem więcej informacji o rekrutacji.

Partnerzy: