Dlaczego ochrona zdrowia w Polsce jest dziś tak ważna? Jak zmienić systemy i modele jej funkcjonowania, by były innowacyjne także w kontekście cyberbezpieczeństwa? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku już jesienią uruchomią kolejny, całkiem nowy na polskim rynku kierunek MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego. Wśród prowadzących m.in.: prof. Alina Matuszak-Flejszman, dr Jerzy Szafranowicz oraz płk. dr Piotr Potejko.

 

Pandemia, wojna w Ukrainie, zmieniające się prawo. Problem bezpieczeństwa zdrowia publicznego stał się podstawowym elementem zarzadzania państwem. Dlatego zespół najlepszych w Polsce ekspertów stworzył te studia – tłumaczy płk. dr Piotr Potejko, kierownik MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego i dodaje: Nasz nowatorski program jest pierwszą na polskim rynku próbą całościowego ujęcia tej tematyki.

 

Skutecznie zarządzać

Studia adresowane są zatem do osób, które w związku z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjna i polityczną, odpowiadają lub będą odpowiadać za projektowanie, wdrażania i zarządzanie obszarem zdrowia publicznego, z uwzględnieniem standardów oraz regulacji prawnych nie tylko w Polsce, ale też na dynamicznie zmieniającej się arenie międzynarodowej. – Chcemy wykształcić profesjonalną kadrę menadżerów, którzy na wszelkich poziomach będą umieli skutecznie zarządzać i ewaluować działania związane z obszarem zdrowia – podkreśla płk. dr Potejko.
Program studiów to 300 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym), a wśród zajęć m.in.: Formalno-prawne aspekty organizacji i zarządzania zdrowiem publicznym; Analiza założeń i wpływ polityki bezpieczeństwa zdrowia publicznego na zadania i działania samorządu terytorialnego oraz podmiotów medycznych; Tworzenie i zarządzanie skuteczną komunikacją w odniesieniu do interesariuszy obszaru zdrowia publicznego; Zarządzanie i podejmowanie decyzji strategicznych w podmiotach działających w sektorze zdrowia publicznego. –  O jakości kierunku MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego, obok nowatorskiego programu i wykwalifikowanej kadry, świadczy także nasze podejście do realizacji procesu dydaktycznego. Wykorzystujemy innowacyjne w polskim systemie edukacji metody nauczania, m.in. opierając się na wymianie doświadczeń i generowaniu kreatywnych rozwiązań, a także przedstawiając omawianą problematykę w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na świecie. Ponadto zaplanowaliśmy cykl warsztatów dotyczących nie tylko zarządzania kryzysowego, ale także cyberbezpieczeństwa w obszarze zdrowia – zaznacza płk. dr Piotr Potejko.

 

Nowe idee, inicjatywy i dialog

1 czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.