Wywołana przez Rosję wojna w naszym najbliższym sąsiedztwie, która zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia kraju i przyjęcie połowy ich w naszym kraju pokazuje jak bardzo sytuacja uchodźców może nas dotyczyć. Trzeba założyć, że będzie to zjawisko trwałe. Ludzka solidarność, współczucie i szczodrość okazana uchodźcom daje nam powód do dumy, ale obok wolontariatu i dobrej woli musimy nauczyć się profesjonalnie zarządzać obecnością migrantów w naszym kraju. Musimy nauczyć się dialogu międzykulturowego, umieć odpowiadać na potrzeby, pomagać i integrować. Wymaga to nowych zdolności, których będą potrzebowały służby publiczne, samorządy, placówki kultury, edukacji i ochrony zdrowia. MBA Dyplomacja odpowiadając na aktualną potrzebę wzbogaca się o moduł kształcenia w tym zakresie – ZARZĄDZANIE PROBLEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA. Posłużymy się w nim wiedzą ekspercką, technikami dyplomacji humanitarnej, psychologii międzykulturowej i mediacji, doświadczeniami krajowymi i innych państw, których dotknął kryzys migracyjny  na czele z Włochami.