Nauka o klimacie jest priorytetem w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. W sobotę, 16 października naukę rozpoczęli pierwsi studenci Zielonego MBA. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zaś pierwsze spotkanie studentów studiów kompetencyjnych odbędą się w formie zdalnej.

– Dziś spełnia się nasze marzenie, bo zawsze dążyliśmy do tego, aby na najwyższym możliwym poziomie realizować z partnerami samorządowymi studia dla przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, administracji i biznesu. Otwierając dziś studia MBA, jesteśmy otwarci na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne i rozwojowe. Życzę satysfakcji i intelektualnej przygody. – mówił dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, Rektor Collegium Civitas.

Polityka klimatyczna i energetyczna, zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważony styl życia – m.in. takimi zagadnieniami będą się zajmować studenci pierwszego na polskim rynku edukacyjnym kierunku MBA. Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę.

– Rozmawiając o trudnych tematach dla Polski, zawsze pojawia się temat zielonej transformacji. Rozpoczynając dziś tutaj studia, możecie śmiało myśleć o sobie jako o pionierach. Trochę Wam zazdroszczę, bo sama również chciałabym nauczyć się tego wszystkiego, czego Wy dowiecie się, podejmując dostępne tu kierunki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a zmiana jest teraz w Waszych rękach. – mówiła podczas inauguracji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W przyszłości potrzebne będą kadry, które zajmą się tym problemem na różnych poziomach: w polityce, samorządzie i biznesie, a Zielony MBA jest odpowiedzią na te wyzwania. Wśród wykładowców znajdą się m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Jan Marcin Węcławski, biolog morski i dyrektor Instytut Oceanologii PAN w Sopocie i Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zajęcia praktyczne poprowadzą projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz i dziennikarz Maciej Orłoś.

Podczas inauguracji studiów podyplomowych na kierunku MBA Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną wykład „Gospodarowanie wodą w warunkach kryzysu klimatycznego” wygłosił prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

Klimat i środowisko

Te studia kompetencyjne dostarczą narzędzi potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska, które można stosować na poziomie samorządów, miast i rządów. Jeden ze zjazdów odbędzie się w Babiogórskim Parku Narodowym. Studenci porozmawiają tam o bioróżnorodności, eko nawykach i o stanie badań nad klimatem. Bo także wokół tych tematów będą koncentrować się studia „Klimat i środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Podczas czterech weekendów ze studentami spotkają się eksperci, którzy na co dzień wykorzystują dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ochroną zasobów naturalnych i propagowaniem postaw ekologicznych.

Otwarci na dialog

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powołano 1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Misją uczelni jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog. Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.